Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorFlorø-Larsen, Bjørn
dc.contributor.authorBalstad, Torveig
dc.contributor.authorEriksen, Line Birkeland
dc.contributor.authorSpets, Merethe Hagen
dc.date.accessioned2017-03-08T14:03:06Z
dc.date.available2017-03-08T14:03:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3033-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433303
dc.description.abstractKarlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. og Spets, M. H. 2017. Stamlakskontroll 2016. - NINA Rapport 1330.14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ble skjell fra all stamlaks høsten 2016 sendt inn til Veterinærinstituttet for registrering, arkivering og skjellanalyse. Utfra vekstmønster i skjellene ble laks klassifisert som villaks, rømt oppdrettslaks, utsatt (kultivert) eller usikker. Stamlaks klassifisert som rømt oppdrettslaks ble ikke godkjent, mens de andre ble fortløpende videresendt til NINA for genetisk analyse for mulig opphav i rømt oppdrettslaks. I alt ble skjell fra 2301 laks fra 60 forskjellige vassdrag analysert. Blant disse ble 1839 klassifisert som villaks, 90 som rømt oppdrettslaks, 283 som utsatt laks og 79 som usikre. Skjellprøver fra 1940 laks ble videresendt for genetiske analyser. Av disse hadde 329 en lav sannsynlighet for å ha rent villaksopphav og ble ikke godkjent som stamlaks. Av de videresendt til genetisk analyse var 1877 identifisert som vill eller utsatt, og 307 av disse (16,4%) ble forkastet ved at de hadde sannsynlig opphav i rømt oppdrettslaks. Andel forkastet stamlaks varierte mye mellom bestander; fra ingen til 57%.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1330
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectstamfisknb_NO
dc.subjectkultiveringnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectskjellanalysernb_NO
dc.subjectgenetiske analysernb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectAtlantic salmonnb_NO
dc.subjectbroodstocknb_NO
dc.subjectstockingnb_NO
dc.subjectescaped farmed salmonnb_NO
dc.subjectscale analysisnb_NO
dc.subjectgenetic analysisnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleStamlakskontroll 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber14 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-718|2017nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record