Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorUrke, Henning Andre
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorKjøsnes, Arne Jørgen
dc.contributor.authorKristensen, Torstein
dc.contributor.authorUlvund, John Birger
dc.contributor.editorMyklebust, Norunn Sæther
dc.coverage.spatialDrivavassdraget, Sunndalsfjordennb_NO
dc.date.accessioned2017-03-06T11:54:17Z
dc.date.available2017-03-06T11:54:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-2903-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433001
dc.description.abstractBremset, G., Urke, H.A., Solem, Ø., Kjøsnes, A.J., Kristensen, T. og Ulvund, J.B. 2017. Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011. - NINA Rapport 1253, 28 s. Rapporten omhandler vandringsstudier av sjøaure i Drivavassdraget og utenforliggende fjord-områder i perioden 2009-2011. Høsten 2009 og våren 2010 ble umoden og voksen sjøaure i Driva fanget ved hjelp av sportsfiskeutstyr og kastenot. Sjøaurene ble utstyrt med nyutviklete sendere utstyrt med dybdesensorer. I Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden ble det etablert et nett av lyttebøyer i fem soner fordelt fra området ved elvemunningen til Driva til de ytre fjordstrøk. Det ble også etablert flere lyttestasjoner i Driva samt i nedre del av Litledalselva, Usma og Batnfjordselva. Den gjennomsnittlige smoltalder hos 22 undersøkte sjøaurer var 3,6 år (variasjonsbredde 3-6 år), og med en gjennomsnittlig smoltlengde på 21,5 cm. Tilbakeberegnet elvevekst viste en gjennomsnittlig årsvekst på om lag 5 cm i året før aurene smoltifiserte. Tilbakeberegnet sjøvekst viste raskest vekst i løpet av de tre første oppholdene i sjøen, med en gjennomsnittlig lengdevekst på henholdsvis 10, 14 og 7 cm for første, andre og tredje sjøopphold. Etter den tid stagnerte veksten på det begrensete materialet av fisk med mer enn tre sjøopphold. Merkestudiene viste at overvintrende sjøaure vandret ut fra Drivavassdraget før det skjedde en økning i vannføring og vanntemperatur. Fjordvandringene hos både umodne og voksne sjøaurer fra Drivavassdraget var forholdsvis lange, slik at også ytre fjordstrøk ble benyttet under sjøoppholdet. Sjøaure fra Drivavassdraget benyttet i hovedsak det øverste vannlaget i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden som næringsområde, med over 90 % av alle registreringer mellom overflaten og ned til fire meters dybde. I løpet av undersøkelsesperioden ble det registrert fisk på lyttebøyer i Litledalselva, ved Usma og ved Batnfjordselva, som er henholdsvis 2 km, 12 km og 65 km fra Driva. Det ble registrert tre sjøaurer i Litledalselva, 15 i elvemunningen til Usma og én i elvemunningen i Batnfjordselva. Disse fiskene hadde en oppholdstid på flere dager i elvemunningene. For fisk registrert i Usma er disse hovedsakelig registrert i mai-juni, og disse fiskene ble registrert på bøyer lenger ute i fjordsystemet på et senere tidspunkt. Lengden på sjøoppholdet hos de merkete sjøaurene var sterkt varierende. De fleste sjøaurene hadde noen ukers sjøopphold før de returnerte til Driva, mens enkelte individer oppholdt seg i saltvann eller brakkvann gjennom mesteparten av året. Det var imidlertid liten variasjon i gjennomsnittlig oppholdstid i sjø, som i perioden 2010-2011 lå mellom 81 og 84 dager. I forbindelse med sårbarhetsanalyser og tiltaksplaner for sjøaurebestanden i Drivavassdraget, bør det tas hensyn til påvirkningsfaktorer både innenfor vassdraget og i det tilliggende fjordsystemet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1253
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectDrivavassdragetnb_NO
dc.subjectSunndalsfjordennb_NO
dc.subjectSjøvandrende laksefisknb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectsmoltnb_NO
dc.subjectvoksenfisknb_NO
dc.subjecttelemetrinb_NO
dc.subjectfiskevandringnb_NO
dc.subjectvandringsmønsternb_NO
dc.titleStudier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-713/2017nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1778]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record