Show simple item record

dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Østfold, Telemark, Aust-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2017-03-01T13:31:40Z
dc.date.available2017-03-01T13:31:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3003-2
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432586
dc.description.abstractØdegaard, F. 2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. - NINA Kortrapport 49. 32 s. Alle kjente lokaliteter med nålevende bestander av rødknappsandbie i Norge har blitt kartlagt i 2015 og 2016. I tillegg ble flere potensielle lokaliteter for arten i Telemark og Aust-Agder besøkt. Rødknappsandbie finnes fortsatt i de tre hovedområdene den har vært funnet fram til 2014 (Grimstad, Halden og Sessvollmoen). Ved Sessvollmoen ble den funnet i et nytt delområde ca. 2 km unna hovedforekomsten i 2015. Arten ble i tillegg påvist i to nye områder i 2015: Den ble gjenfunnet på Tromøya i Arendal for første gang siden 1955, og den ble funnet på en helt ny lokalitet i Kragerø i Telemark ved Kammerfoss. Det ble ikke gjort noen observasjoner av rødknappsandbie i disse to nye områdene i 2016, og det er derfor usikkert om arten har faste bestander der. En viktig observasjon fra årets feltarbeid var at hannene henter pollen fra gule blomster som kystgrisøre og flekkgrisøre på et tidlig tidspunkt i flygetiden før rødknappen blomstrer. Disse plantene kan derfor være en viktig ressurs for arten. Alle kjente bestander er små og mindre enn ønskelig, samtidig som de er utsatt for identifiserbare pågående trusler. De bør derfor følges opp med videre tiltak med tanke på å øke antall individer. Honningbier anses som konkurrerende med rødknappsandbie på tre av de fem lokalitetene (Arendal, Kragerø og Halden). For tidlig slått/kantslått er en vesentlig trussel på to av lokalitetene (Grimstad og Ullensaker). Gjengroing er en trussel på deler av flere lokaliteter og spesielt ved Aurtjern i Ullensaker, mens fremmede planter anses som trussel særlig i Halden. Arealinngrep er en trussel særlig i Grimstad, mens tilfeldig feilaktig bruk av arealer kan være trussel for alle bestander, men spesielt i Grimstad og Halden. Vi anbefaler at handlingsplanen følges opp videre med årlig kartlegging og statusvurdering for alle bestander. Det er nå svært viktig at tiltak iverksettes. Sikring av restlokaliteter i Grimstad bør prioriteres først. Dette området er i stor endring og risikoen for at bestanden skal gå tapt ansees som høy. Samtidig bør enkle tiltak som flytting av honningbier og forskyving av tidspunkt for slått, kunne la seg gjennomføre på andre lokaliteter der dette er relevant. Andre relevante tiltak er nevnt under de respektive lokalitetene. Det er viktig med god dialog og informasjon til grunneiere for å unngå konflikt og tilfeldige inngrep som kan være til skade for bestander.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;49
dc.subjectrødknappsandbienb_NO
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectAndrenanb_NO
dc.subjecthymentoperanb_NO
dc.subjectrødknappnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjecthandlingsplannb_NO
dc.subjectsandområdernb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectAkershusnb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.subjectAust-Agdernb_NO
dc.subjectbeenb_NO
dc.subjectKnautia arvensisnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectaction plannb_NO
dc.subjectsandy areasnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleKartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber32 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record