Show simple item record

dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorNæsje, Tor F.
dc.coverage.spatialHeggaelva, Agdenes, Sør-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-28T14:26:22Z
dc.date.available2017-02-28T14:26:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3027-8
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432410
dc.description.abstractFinstad, B., Berg, M. og Næsje, T.F. 2017. Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. - NINA Kortrapport 61. 12 s. Lakseluspåslagene på sjøørret i 2016 var svært høye i ukene 30, 33 og 34 sammenlignet med resultatene fra 2015. Siste prøvefiskeperiode (uke 34) viste imidlertid noe lavere nivåer av lakselus på sjøørreten sammenlignet med uke 30 og 33. Det ble registrert svært høye påslag av lakselus på sjøørret i uke 30 og 33, hvor hhv. 67 % og 71 % av fisken hadde mer enn 0,1 lus/gram fiskevekt. Dette til tross for gjennomgående høy vekt på innsamlet fisk. De observerte nivåene av lakselus antas å ha medført dødelighet og/eller andre potensielt bestandsreduserende konsekvenser som prematur tilbakevandring og redusert vekst hos sjøørreten. De store endringene i stadiefordelingen på fisk fanget i uke 30 versus uke 33 kan skyldes dødelighet hos fisk med høyt påslag av bevegelige lus eller at fisk med høy luseinfeksjon hadde vandret tilbake til ferskvann eller ikke lenger befant seg i undersøkelsesområdet. Sjøørretbestanden i ytre deler av Trondheimsfjorden er ikke godt kartlagt, men det er kjent at en rekke vassdrag har eller har hatt gode og viktige sjøørretbestander. Kunnskap og kvantifisering av effekter av lakselus som bestandsreduserende faktor for sjøørret er be-grenset. Imidlertid tyder studier av lakselusas påvirkning på sjøørret at lusepåslaget som har blitt registrert ved Agdenes i årene 2014 - 2016, vil ha betydelig negativ påvirkning på sjøørreten i området. Bestandsundersøkelsene igangsatt i Heggaelva våren 2016 vil over tid kunne avdekke hvor stor den negative påvirkningen av lus er på sjøørreten i vassdraget. Det er derfor svært viktig at undersøkelser knyttet til luseinfestasjoner i sjøfasen videreføres. Området rundt munningen av Trondheimsfjorden er et viktig område for oppdrettsindustrien, samtidig som Trondheimsfjorden og Midt-Norge er viktig for produksjon av ville anadrome laksefisk. Vi vil derfor understreke viktigheten av at området får en tilfredsstillende overvåking av lakselusinfestasjonen på vill laks og sjøørret, både med garn- og rusefiske, burforsøk og tråling i områder med antatt høy og lav luseproduksjon samt å koble dette opp mot be-standsdynamiske data.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;61
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectAgdenes, Sør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectLakselusnb_NO
dc.subjectInfestasjonernb_NO
dc.subjectTålegrenser og dødelighetnb_NO
dc.subjectOvervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectPIT-merkingnb_NO
dc.subjectHeggaelvanb_NO
dc.subjectSea troutnb_NO
dc.subjectSalmon licenb_NO
dc.subjectInfestationsnb_NO
dc.subjectTolerance limits and mortalitynb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectPIT-taggingnb_NO
dc.titleOvervåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber12 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record