Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorIversen, Marianne
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.coverage.spatialMålselv kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-02-24T13:40:05Z
dc.date.available2017-02-24T13:40:05Z
dc.date.created2017-02-06T12:54:04Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1576-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432057
dc.description.abstractStrann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter i Målselv tre deler: naturtypekartlegging, viltkartlegging og ferskvannskartlegging. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Målselv kommune. Prosjektet har identifisert 45 naturtypelokaliteter og 23 prioriterte viltområder. 88 rødlistearter er påvist i kommunen. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med. Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs. et kart som identifiserer de 18 områdene som er utpekt som særlig viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt forvaltningsråd for hvert sammenveid område. Kartene er presentert i denne rapporten, som separate kartblad og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten, men er levert separat til Målselv kommune. Alle opplysninger om naturtyper, viktige viltforekomster, rødlistearter og viktige karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;46
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleBiologisk mangfold. Målselv kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber117 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1447378
dc.relation.projectMålselv kommunenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record