Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorAbel, Kim
dc.contributor.authorHofton, Tom Hellik
dc.contributor.authorReiso, Sigve
dc.contributor.editorHeggland, Arne
dc.date.accessioned2017-02-24T12:44:46Z
dc.date.available2017-02-24T12:44:46Z
dc.date.created2017-02-06T12:29:22Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1574-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432051
dc.description.abstractHeggland, A. (red.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel, K., Hofton, T.H. og Reiso, S. 2005. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningenmed "frivillig vern" i 2004: Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet. - NINA Rapport 45. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Stiftelsen Siste Sjanse (SiS) har undersøkt 12 lokaliteter (32 600 daa) i Agder og på Østlandet tilbudt for vern under ordningen ”Frivillig vern”. Metodikken bygger på en vurdering av områdenes verneverdi på bakgrunn av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og interessante arter, herunder rødlistearter, står sentralt. Metoden følger mal beskrevet av DN. Hvert enkelt kriterium er verdisatt etter en femdelt skala (fra ingen relevans til kriteriet godt oppfylt/meget godt utviklet/av stor verdi), mens den samlede verdien er vurdert etter en fem-delt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonalt verdifullt og svært viktig. Basert på de undersøkte lokalitetene er totalt 13 områder beskrevet. Områdene dekker et areal på 22 000 daa, alternativt 26 700 daa ved valg av største avgrensningsalternativ i et av områdene. De 13 områdene fordeler seg på fylkene Aust-Agder (3), Buskerud (1), Vestfold (3), Akershus (1), Hedmark (2) og Oppland (3). 3 av områdene gjelder utvidelsesforslag for eksisterende verneområder. Alle de 13 områdene er vurdert som verneverdige, hvorav 1 er vurdert som nasjonalt verdifullt og svært viktig (****) (186 daa), 5 som nasjonalt verdifulle (***) (2058 daa), og de resterende 7 som regionalt verdifulle (**) (19 774 daa, alternativt ca 24 500 daa hvis største alternativ for ett av områdene legges til grunn). Områdene scorer gjennomgående høyt på kriterier som variasjon, rikhet og artsmangfold, og lavere på kriterier knyttet til skogtilstand. Dette gjelspeiler utvalget av områder, med vekt på rike og spesielle områder (”hot-spots”). Mange av områdene ligger i boreonemoral og sørboreal sone og strekker seg langt ned i høydegradienten. Alle de 13 verneverdige områdene inneholder areal som dekker inn både generelle og regionale anbefalinger og prioriteringer, og flertallet av områdene yter viktige bidrag til skogvernet selv om arealene gjennomgående er små. Blant annet bidrar disse områdene med intakte forekomster av rike skogtyper som kalkskog og rik edellauvskog, og flere av områdene inneholder svært viktige forekomster av rødlistearter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;45
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectskogvernnb_NO
dc.subjectregistreringernb_NO
dc.subjectverneverdiernb_NO
dc.subjectfrivilling vernnb_NO
dc.subjectforest protectionnb_NO
dc.subjectinventoriesnb_NO
dc.subjectconservation valuesnb_NO
dc.subjectvoluntary conservationnb_NO
dc.titleSkogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i 2004. Delprosjektene Aust-Agder og Østlandetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber133 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1447365
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record