Show simple item record

dc.contributor.authorØstdahl, Torbjørn
dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.coverage.spatialKautokeino Fauske, Hattfjelldal, Vinje, Røros, Sirdal, Lom, Stor-Elvdal, Finnmark, Nordland, Telemark, Sør-Trøndelag, Vest-Agder, Hedmark, Opplandnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-22T11:45:25Z
dc.date.available2017-02-22T11:45:25Z
dc.date.created2017-02-03T11:32:01Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1528-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431723
dc.description.abstractØstdahl, T. og Skår, M. 2005. Omfang i motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. - NINA Rapport 14. 39 s. Som et ledd i arbeidet med evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark er det gjennomført registreringer av omfang av motorisert ferdsel både barmark og på vinterføre i de 8 forsøkskommunene. Opplegget er utformet i samarbeid mellom SNO og NINA. Selve feltregistreringene er gjennomført av lokale SNO-representanter og andre lokale oppsynsaktører (Statskog fjelltjenesten, lensmannskontoret, lokale fjelllstyrer) og består vinterstid av ulike typer tellinger i områder med skuterløyper og i områder uten skuterløyper. I barmarksesongen har registreringene av motorisert ferdsel i hovedsak blitt utført i forbindelse med gjennomføring av andre oppdrag. I tillegg til trafikktellinger har oppsynsaktørene sammen med kommunene opprette lokale oppsynsforum for drøfting av erfaringer med registreringene og for utarbeidelse av halvårige rapporter på ulike aspekter når det gjelder status og utvikling i omfanget av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Denne rapporten summerer opp resultatene av oppsynsregistreringene for barmarksesongen 2003 og for vintersesongen 2003/2004. Omfanget av barmarkskjøring sommeren 2004 Selv om det observeres få kjøretøy på barmarkskontrollene, så viser observasjoner av kjørespor at det foregår kjøring med barmarkskjøretøy i samtlige forsøkskommuner. Registreringene av kjørespor gir indikasjoner på formålet med denne kjøringen. Formål som nevnes er transport til hytte, vedhogst, transport i forbindelse med jakt og kjøring i reindrifta. I tillegg er det en del spor som ikke kan knyttes til nytteformål og som antas å være ulovlig kjøring. Omfang av snøskuterkjøring vintersesongen 2003/2004 og endring i forhold til foregående sesong Trafikktellingene gir samlet sett grunnlag for en gruppering av forsøkskommunene i 3 grupper etter omfang på skuterkjøring; Kautokeino, Fauske, Hattfjelldal og Vinje har størst omfang på kjøringen, Røros og Sirdal danner en mellomgruppe mens Lom og Stor-Elvdal har lavest omfang av skuterkjøring. Foreløpige tendenser som kan sees med basis i de indikatorene som er brukt for å beskrive endring i omfang tyder på at Sirdal er den eneste kommunen hvor det synes å være en reell nedgang i omfanget på kjøring fra sesongen 2002/03 og til sesongen 2003/04. De eneste kommunene med tellingsindikatorer som tilsier økning i omfang av kjøring er Fauske og Vinje. I Vinje viser tellinger utenfor løypenettet at det er kjøring i disse områdene som har økt, mens i Fauske viser tellinger i turistløypa at det her har skjedd en trafikkøkning fra i fjor. I Hattfjelldal viser tellinger langs løypenettet nedgang, men dette er i følge oppsynsaktørene ofte ”samlespor” som fungerer som (ulovlige) tilførselsløyper til løypenettet. Eneste type telling med entydig nedgang i Hattfjelldal er derfor telling i områder uten løyper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;14
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectmotorferdsel i utmarknb_NO
dc.subjectkommunal planleggingnb_NO
dc.titleOmfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1446567
dc.relation.projectMiljøverndepartementetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record