Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorLangeland, Knut
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.date.accessioned2017-02-22T07:18:54Z
dc.date.available2017-02-22T07:18:54Z
dc.date.created2017-01-31T10:39:37Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1520-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431661
dc.description.abstractStrann, K.-B., Langeland, K., Johnsen, T., Tømmervik, H. 2005. Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplanfor Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Det er gjennomført en kartlegging av viktige forekomster av biologisk mangfold i Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt (BM-rapport 21-2002 (Forsvarsbygg 2003a)). Det er vedtatt å bygge en sentral transportveg (hovedakse) gjennom hele feltet med tilhørende manø- verbelte. Dette inngrepet vil i en rekke tilfeller komme i konflikt med viktige områder for biologisk mangfold (sammenveide BM-områder, naturtypeområder, viltområder, rødlistearter osv). Det ble opprettet en arbeidsgruppe som besto av personell fra Forsvarsbygg, miljøoffiserer fra de berørte garnisoner og NINA. Gruppa har ikke stått for de endelige faglige vurderingene i tilleggsutredningen, men kun gitt råd til NINA vedrørende hva som vil være praktisk gjennomførbart av de anbefalinger som NINA foreslår samt framskaffet nødvendig informasjon om Forsvarets nåværende og framtidige bruk av skyte- og øvingsfeltet. Gruppa har gitt innspill på NINAs anbefalinger for samtlige områder der det er konflikt mellom den foreslåtte hovedaksen og de påviste områdene som er viktige for biologisk mangfold. NINA anbefaler i rapporten at hovedaksen flyttes i tre områder der den kommer i konflikt med BM-områder. Videre gis det en rekke anbefalinger for tiltak som vil avbøte negative effekter som Forsvarets aktiviteter vil ha på biologisk mangfold innenfor skyte- og øvingsfeltet. De råd som gis begrenses imidlertid seg kun til den planlagte hovedaksen og det tilhørende manøverbeltet rundt. Utover disse områdene vil det være de råd som er gitt i BM-rapport 21-2002 (Forsvarsbygg 2003a) som anbefales fulgt ved Forsvarets aktiviteter. Anbefalingene som gis i forhold til hovedaksen og tilhørende manøverfelt består i all hovedsak av forslag til hvordan Forsvaret skal forholde seg i tid og rom i tilknytning til BM- områdene. Videre gis det en rekke anbefalinger som er knyttet til enkelte naturtypelokaliteter, snøskutertraseer, elvepasseringer med mer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;8
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectMauken-Blåtindnb_NO
dc.subjectskyte- og øvingsfeltnb_NO
dc.subjecthovedaksenb_NO
dc.subjectmanøverbeltenb_NO
dc.subjectveibyggingnb_NO
dc.titleTilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfeltnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber67 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1442751
dc.relation.projectForsvarsbyggnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record