Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorBerger, Hans Mack
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.coverage.spatialVest-Agder, Kvinanb_NO
dc.date.accessioned2017-02-21T12:23:47Z
dc.date.available2017-02-21T12:23:47Z
dc.date.created2017-01-30T10:29:13Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1517-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431601
dc.description.abstractLarsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2005. Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004. - NINA Rapport 5. 28 s. Rapporten gir en nærmere beskrivelse og vurdering av fiskebestandene og oppvekstforholdene for laks og ørretunger i Kvina i området nedstrøms terskelen ved stadion. Et hovedaspekt har vært å vurdere om strekningen har leveområder for alle aldersog størrelsesgrupper av ungfisk slik at den gyting som foregår gir den forventede smoltproduksjon. Det ble gjennomført elektrisk fiske på 25 stasjoner, og det ble registrert moderat høye tettheter av årsyngel i deler av området. Tettheten var lavere enn forventet fra tidligere års undersøkelser, noe som kan tyde på at noe rogn var frosset inn/tørket vinteren 2003/04. Det kan imidlertid synes som om den største flaskehalsen for området er mangel på gunstige oppvekstarealer når laksungene blir eldre og større. Det ble bare funnet om lag 10 % av det antall potensiell smolt som en kunne forvente ut fra tettheten av årsyngel både i 2004 og tidligere år. Laksunger som var 100 mm eller større (som sannsynligvis blir smolt året etter) ble da også bare funnet på noen få av stasjonene, og mest på et lite område i og rett nedenfor terskelen. Dette kan tyde på at de eldre laksungene har få gode oppholdssteder på strekningen. Årsaken er trolig mangel på større steiner som gir skjul for fisken. Resultatene tyder på at det enten er en overdødelighet av eldre laksunger i området eller at fisken vandrer opp over terskelen, og til de mer egna områdene ovenfor Liknes sentrum. Ørretyngel forekom spredt og i lite antall, og den høyeste tettheten av både ørretyngel og eldre ørretunger ble funnet i området like nedenfor terskelen. Antall gytefisk i området ser ut til å være tilstrekkelig til å fylle opp området med årsyngel, selv om rekrutteringen ser ut til å variere med varierende vinterforhold. Fysiske tiltak som sikrer permanent vanndekte gyteområder og gir bedre oppvekstforhold for større laksunger, vil gi økt smoltproduksjon i området. God spredning av gytefisk innad i vassdraget er imidlertid viktig for totalproduksjonen av fisk. Tidligere undersøkelser har vist at de beste oppvekstområdene for alle alders- og størrelsesgrupper av fisk i dag ligger lengre opp i vassdraget, men at det er begrensede gyteområder der.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;5
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjecttetthetnb_NO
dc.subjectlengdenb_NO
dc.subjectproduksjonnb_NO
dc.titleYngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1440806
dc.relation.projectSira-Kvina kraftselskapnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel