Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.coverage.spatialNorge, Vestfold, Tønsbergnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-21T11:18:19Z
dc.date.available2017-02-21T11:18:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2988-3
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431586
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2016. Videoovervåking av eremittens hule II. - NINA Kortrapport 42. 15 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) er en stor, brunsvart bille i familien skarabider, Scarabaeidae. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I årene 2009–2016 er det gjennomført overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård, og gjort ytterligere søk etter arten i andre områder ved Oslofjorden. En hul eikestokk er tilpasset og montert på Tønsberg gamle kirkegård med støtte fra tilskudds-ordningen for truete arter, som et biotopforbedrende tiltak. Eikestokken sto ferdig i november 2014. I 2015 ble det søkt om nytt tilskudd over samme tilskuddsordning til videoovervåking og ytterligere tilpasninger av eikestokken. Dette ble påbegynt i 2015, og denne rapporten beskriver oppfølgingen av dette prosjektet i 2016. Videoovervåking av eikestokken i 2016 var dessverre preget av en del tekniske problemer. Dette gjaldt både nye og gamle kamera, innstillinger på opptakene og temperaturloggere. Den 21. juli 2016 ble Tønsberg gamle kirkegård besøkt for å sette i gang videoovervåkingen. Opptakene ble sjekket 3. august 2016, og 8. september ble utstyret rigget ned, og dataene tatt med tilbake for analyse. På grunn av tekniske problemer startet de lesbare opptakene først 3. august 13:14:37, og ble avsluttet 12. august 17:30:28. Totalt utgjør dette 220 timer og 15 minutter. Dette var omkring 100 timer mindre enn i 2015. Utover hannen av eremitt som ble sluppet inn i eikestokken 3. august 2016, ble det ikke observert noen individer av eremitt på de resterende opptakene. Temperaturloggerne ble avlest 2. august 2016. Dessverre viste det seg at temperaturloggeren i eikestokken var defekt. To referansetrær på Tønsberg gamle kirkegård, inkludert ett på Berg fengsel, hadde loggere som fungerte. Det anbefales at prosjektet videreføres i 2017 med oppdatert utstyr.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;42
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjecteremitt Osmoderma eremitanb_NO
dc.subjectvideoovervåkingnb_NO
dc.subjecthabitatforsterkende tiltaknb_NO
dc.subjectthe hermit beetle Osmoderma eremitanb_NO
dc.subjectVideo monitoringnb_NO
dc.subjectHabitat enhancement measuresnb_NO
dc.titleVideoovervåking av eremittens hule IInb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber15 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record