Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Roar Asbjørn
dc.coverage.spatialLevangerelvanb_NO
dc.date.accessioned2017-02-20T14:04:31Z
dc.date.available2017-02-20T14:04:31Z
dc.date.created2017-02-17T10:06:20Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1683-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431441
dc.description.abstractLund, R.A. 2006. Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet. - NINA Rapport 134. 40 s. Ungfiskbestanden i Levangerelva består i all hovedsak av laks. Ørretunger utgjorde kun 9 % av ungfisk eldre enn årsyngel i 2004. Det ble ikke funnet andre fiskearter på de ti undersøkte lokalitetene som var jevnt spredt på alle deler av den lakseførende delen av vassdraget. Tettheten av presmolt av laks (fisk større enn 99 mm ved endt vekstsesong) varierte fra 5,4 til 53,7 individer pr 100 m2 på de ti lokalitetene som alle var antatt gode produksjonsområder og valgt med mest størst mulig habitatmessig likhet. Målinger av tetthet og vekst på de ti lokalitetene viste at en stor del av vassdraget har reduserte produksjonsvilkår sannsynligvis som følge av vannføringsregimet gjennom de to kraftverkene som tilfører vann fra ulike deler av vassdragets nedbørfelt. I løpet av perioden på ca tre år (1.11.2001 - 31.10.2004) som det her er vurdert timebaserte vannføringer, har det årlig vært en rekke større og raske vannføringsreduksjoner ved begge kraftverkene som kan ha medført stranding av fisk og tap av næringsdyr for fisk ved hyppig tørrlegging av elveleiet. Redusert fiskeproduksjon kan i tillegg være en effekt av kaldt driftsvann fra kraftverkene i fiskens vekst-sesong. De laveste fisketetthetene var i nedre halvdel av vassdraget og nedenfor utløpet av Langåsfoss kraftverk. Det er sannsynligvis et betydelig potensial til å produsere større mengder laksunger ved gode avbøtende tiltak. Vassdraget bør derfor følges opp med mer reguleringsspesifikke undersøkelser for å komme fram til gode tiltak, m.a. for å vurdere en egnet minstevannføring fra begge kraftverkene og driftsprosedyrer som søker å unngå stranding av fiskunger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;134
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjectvannføringnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectSalmo truttanb_NO
dc.subjectfisketetthetnb_NO
dc.subjectvekstnb_NO
dc.subjectLevangerelvanb_NO
dc.subjecthydro power developmentnb_NO
dc.subjectwater dischargenb_NO
dc.subjectsalmonnb_NO
dc.subjectsea troutnb_NO
dc.subjectparr densitynb_NO
dc.subjectgrowthnb_NO
dc.titleStatus for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber40 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451522
dc.relation.projectLevanger kommunenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel