Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialNordland, Røstnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-20T12:17:39Z
dc.date.available2017-02-20T12:17:39Z
dc.date.created2017-02-17T11:24:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1688-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431368
dc.description.abstractStrann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. og Johnsen, T.V. 2006. Biologisk mangfold: Røst kommune. - NINA Rapport 138. 42 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsar- beidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direkto- ratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av natur- typer og vilt. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale for- pliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og natur- grunnlag for Røst kommune. Prosjektet har identifisert åtte verdisatte naturtypeom- råder og 14 viltområder. 15 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert to områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sår- bar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rappor- ten, men er levert separat til Røst kommune. Alle opplysninger om viktige viltfore- komster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Access. Samtlige UTM- referanser er presentert i kartdatum WGS84.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;138
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectnaturtypekartleggingnb_NO
dc.subjectviltkartleggingnb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjectviltområdernb_NO
dc.subjectRøstnb_NO
dc.titleBiologisk mangfold. Røst kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber42 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451609
dc.relation.projectRøst kommunenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel