Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorSortland, Frantz
dc.coverage.spatialNordland, Flakstadnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-20T12:06:11Z
dc.date.available2017-02-20T12:06:11Z
dc.date.created2017-02-17T11:41:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1689-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431366
dc.description.abstractStrann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. og Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold: Flakstad kommune. - NINA Rapport 139. 35 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper og vilt. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Flakstad kommune. Prosjektet har identifisert 10 viktige naturtypelokaliteter og seks viktige viltområder i kommunen. Det er påvist 18 rødlistete arter og noen regionalt sjeldne plantearter. Det er identifisert tre områder som er vurdert til å være viktige, sammenveide områder for biologisk mangfold og som krever særlig oppmerksomhet i arealarbeidet i kommunen. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder, rødlistearter og sammenveide områder. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Flakstad kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i Accessdatabasen utviklet av Fylkesmannen i Nordland for dette prosjektet. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;139
dc.titleBiologisk mangfold. Flakstad kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.source.issue139nb_NO
dc.identifier.cristin1451621
dc.relation.projectFlakstad kommunenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record