Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.contributor.authorHeiberg, Mette Marie
dc.contributor.authorHaaland, Hanne
dc.contributor.authorChristensen, Haaken M.
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.date.accessioned2017-02-20T11:35:30Z
dc.date.available2017-02-20T11:35:30Z
dc.date.created2017-02-17T12:55:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1692-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431357
dc.description.abstractAas, Ø., Heiberg, M.M., Haaland, H., Christensen, H.M., Hagen, D. 2006. Turistbedrifter i og rundt norske verneåmråder: aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak, muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes synspunkt. - NINA Rapport 141a. 38 s. Vi identifiserte gjennom søk på nett og i diverse reiselivsannonser ca 500 reiselivsbedrifter som var lokalisert i nærheten av eller inne i verneområder. Disse fikk tilsendt et nettbasert spørreskjema om ulike sider ved deres virksomhet og forholdet til verneområdet. Litt over halvparten svarte på skjemaet. Bedriftene som svarte representerte ca 1 000 årsverk, dvs. et gjennomsnitt på 4 årsverk pr bedrift. En stor andel av bedriftene brukte verneområdene direkte til aktiviteter og opplevelser eller indirekte i markedsføring. Av de som i dag ikke brukte verneområdene direkte uttalte 80 % at de anså det som interessant fremover. Nesten alle bedriftene forventet en vekst i etterspørselen etter de produkter og opplevelser de kunne tilby. Av positive verdier ved å være knyttet til et verneområde uttalte en av tre at de opplevde det som et kvalitetsstempel, og en av fem oppga enklere salg. Nesten ingen oppga at de tok en høyere pris. 36 % av bedriftene oppga at de var avhengige av motorisert ferdsel, to av tre har aktiviteter som medfører ferdsel både på og utenfor veier og stier. En av tre bedrifter tilbyr safari opplevelser som innebærer å se på dyr eller fugler, halvparten selger ikke safari som produkt, men tar med dyre- og fugleopplevelser dersom det lar seg kombinere med aktiviteten de driver. En av tre bedrifter har enklere anlegg inne i verneområdene og like mange har dispensasjon fra vernebestemmelsene for virksomheten. Bedriftene benekter at virksomheten har negative miljøeffekter, de mener snarere at den har positive miljøeffekter, først og fremst gjennom informasjonsarbeidet som drives. På spørsmål om bedriftene er fornøyd med forvaltningen deler utvalget seg i tre like deler; en del sier nei, en del ja og en tredje del er usikker. Halvparten av bedriftene etterlyser en sertifiseringsordning for naturbasert reiseliv. De største konfliktområdene mellom turistbedriftenes behov og verneområdenes regelverk er særlig knyttet til motorisert ferdsel og bygninger. Undersøkelsen viser at turismen i og rundt verneområder er omfattende og voksende. Selv om en av tre har dispensasjon og flertallet av bedriftene er godt orientert om verneforvaltningen, er det både fra et næringslivssynspunkt og miljøsynspunkt ønskelig med en klarere og mer konkret strategi for turisme ved og i de enkelte verneområdene. Forvaltningsplanene for verneområdene er et naturlig startsted for en avklaring av forhold mellom bruk og vern og hvordan en konkret kan følge opp målsetningene om økt næringsmessig bruk av verneområder i de enkelte verneområdenenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;141a
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectverneområdernb_NO
dc.subjectinteraksjonernb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectprotected areasnb_NO
dc.subjectnational parksnb_NO
dc.subjectinteractionsnb_NO
dc.titleTuristbedrifter i og rundt norske verneområder - Aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes synspunktnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451665
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record