Show simple item record

dc.contributor.authorHeiberg, Mette Marie
dc.contributor.authorChristensen, Haaken M.
dc.contributor.authorHaaland, Hanne
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2017-02-20T10:53:06Z
dc.date.available2017-02-20T10:53:06Z
dc.date.created2017-02-17T13:18:33Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1693-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431335
dc.description.abstractHeiberg, M. M., Haaland, H., Christensen, H. M. og Aas, Ø. 2006. Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder -med fokus på jakt, fiske og hytter: Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og hyttetomters verdi i markedet? Delrapport 2: Jakt og fiske - blir produktene mer attraktive i nærhet til verneområder? - NINA Rapport 142. 50 s. Vernede arealer øker i Norge. Politiske signaler fremhever at verneområder, da spesielt nasjonalparker, klarere enn før skal profileres som kilde til verdiskaping i distriktene og arena for miljøtilpasset reiselivsutvikling. I jord- og skogbruk blir tilleggsnæringer stadig viktigere og står mange steder for en stor andel av inntektene på landbrukseiendommer. Hytteutvikling, både som salg av tomter og ferdige hytter, og utleie av hytter er en viktig inntektskilde for mange i distriktene. Også produkter basert på tradisjonelle aktiviteter som jakt og fiske er viktige inntektskilder. I prosjektet har vi sett på to utvalgte produktgrupper, hytter og jakt- og fiske. Målet er å se på hvilke muligheter som kan åpne seg for disse produktgruppene som følge av nærhet til verneområder og tillempingen som skal gjøre det mulig med økt miljøtilpasset virksomhet i verneområder. For hytter og hyttetomter har vi gjort en undersøkelse basert på intervjuer med et utvalg eiendomsmeglere og utbyggere i fjellet, og foretatt en gjennomgang av prospekter for salg av fritidseiendom. Gjennom fokusgrupper og individuelle intervjuer med grunneiere har vi undersøkt grunneieres syn på næringsutvikling basert på jakt og fiskeprodukter i og rundt verneområder. Et sentralt spørsmål var hvorvidt vernestatus kan gi mer attraktive jakt- og fiskeprodukter enn det som tilbys i utmarka ellers. Per i dag er det ikke særlig merpris på de utvalgte produktene som følge av nærhet til verne-områder. Når det gjelder hyttemarkedet er det vanskelig å identifisere en klar priseffekt av nærhet til verneområder, da dette er en av mange faktorer som har betydning for prissettingen av fritidseiendommer. Jakt og fiskeaktivitetene foregår ofte langt fra vei og annen infrastruktur. Funnene viser at markedsføring og salg av denne typen produkter kan fremmes av at de foregår i vernede områder, men at prisen på produktene foreløpig ikke gjenspeiler dette. Dette begrunnes med restriksjoner som vanskeliggjør overnatting og transport av jegere og fiskere i terrenget. For øvrig mener de fleste at spesielt nasjonalparker forbindes med gode viltbestander og fin kvalitet på fisken, og at dette kan gi muligheter for å ta ut økte priser. Det er mange av de som selger produkter i og rundt verneområder som bruker vernestatus som et salgsargument. Meglere og utbyggere mener at verneområder, spesielt nasjonalparker, kan gi en positiv markedsføringseffekt ved salg. Kunnskapsnivået om verneområder blant dis-se næringsaktørene er generelt lav. Det synes å være et langt større potensial for å bruke vernestatus som salgsargument ved hyttesalg i fremtiden. Kunnskap om områdene, verneregler, restriksjoner og aktiviteter knyttet til rekreasjon synes å være viktige for å oppnå en slik positiv markedsføringseffekt. Ved salg av jakt og fiskeprodukter synes det som vernestatus betyr mer for utlendinger på ferie i Norge, enn for nordmenn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;142
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectutmarksnæringnb_NO
dc.subjectverneområdenb_NO
dc.subjectjakt og fiskenb_NO
dc.subjectfritidshytternb_NO
dc.subjectnature based tourismnb_NO
dc.subjectprotected areasnb_NO
dc.subjectfishing and huntingnb_NO
dc.subjectsecond homesnb_NO
dc.titleMuligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter. Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og hyttetomters verdi i markedet? Delrapport 2: Jakt og fiske- blir produktene mer attraktive i nærhet til verneområder.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber50 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451686
dc.relation.projectNorges forskningsråd; Program Marked og Samfunnnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record