Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.coverage.spatialRebbenesøy, Måsvik, Tromsø, Tromsnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-17T12:47:48Z
dc.date.available2017-02-17T12:47:48Z
dc.date.created2017-02-16T14:48:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1678-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431202
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. og Tombre, I. 2006. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 129. 29 s. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på Rebbenesøya i Troms har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for fugl og annet vilt. Utredningen i rapporten følger Statens vegvesens konsekvensmal. Undersøkelsene baserer seg på innhenting av eksisterende informasjon og befaring i felt. Feltbefaringen er utført i juni og juli 2004. Leve- og beiteområder for fugler og pattedyr er utredet, og kjente forekomster av rødlistearter er beskrevet. Det er til sammen registrert 49 fuglearter og 4 pattedyrarter innenfor planområdet, hvorav seks av artene har rødlistestatus. En av disse artene er kategorisert som sårbar (V) og hvor opplysningene er unntatt offentlighet. De andre artene er kongeørn (R), havørn (DC), storlom (DC), lunde (DC), teist (DC) og oter (DM), mens toppskarv, siland, fjellrype, rødstilk, svartbak, skjærpiplerke og bergirisk er alle ansvarsarter (A). Samlet viltvekt for planområdet er satt til 4, det vil si et område av nasjonal betydning for fuglelivet, mens verdien for øvrig dyreliv er vurdert til liten. De samlede zoologiske verdiene i det planlagte vindparkområdet i Måsvik er med dette som bakgrunn satt til stor. Selv om antallet vindmøller i planområdet er redusert fra opprinnelig 15 til 3-5, vil inngrepet også medføre bygging av veier, kraftlinje og menneskelig aktivitet/forstyrrelse. Alle disse tiltakene vil, basert på feltregistreringer, med stor sannsynlighet ha en negativ innvirkning på fuglelivet, deriblant flere av rødlisteartene. Omfanget i både drift- og anleggsfasen på de zoologiske forholdene er vurdert samlet til stort negativt. Med grunnlag i de zoologiske verdiene og inngrepets omfang vurderes den samlede konsekvensen av utbyggingen til stor negativ (- - - ). Avbøtende tiltak som vil kunne redusere de negative konsekvensene er beskrevet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;129
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectTroms fylkenb_NO
dc.subjectTromsø kommunenb_NO
dc.subjectRebbenesøynb_NO
dc.subjectMåsviknb_NO
dc.subjectvindkraftnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectpattedyrnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectwind powernb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectmammalsnb_NO
dc.titleVindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyrelivnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1451326
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record