Show simple item record

dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorBakken, Torkild
dc.contributor.authorBlom, Hans
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorStokland, Jogeir N.
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.date.accessioned2017-02-16T14:05:48Z
dc.date.available2017-02-16T14:05:48Z
dc.date.created2005-12-21T09:32:22Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1642-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431104
dc.description.abstractØdegaard, F., Bakken, T., Blom, H., Brandrud, T.E., Stokland, J.N. og Aarrestad, P.A. 2005. Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert system. - NINA Rapport 96. 39 s. Målet med dette arbeidet har vært å utarbeide et system for presis og effektiv angivelse av habitattyper og påvirkningsfaktorer for rødlistede arter. Det nye systemet skal inngå som menyer i et web-basert verktøy til bruk for ekspertgruppene som skal gjøre rødlistevurderinger for Artsdatabanken. Utgangspunktet for arbeidsgruppa har vært å videreutvikle et preliminært system for standardisert klassifisering av habitattyper og trusselfaktorer for rødlistearter (Ødegaard et al. 2001). Både systemet for habitatklassifisering og trusselvurderinger er utviklet med tanke på at alle norske arter etter hvert skal kunne innpasses i systemet. Hovedkriteriet for inndelingen av habitattyper har vært at artene selv utgjør basis for kategorisering av habitattypene. De foreslåtte habitattypene bygger på både vegetasjonstyper (Påhlsson 1994, Fremstad 1997) og naturtyper (DN 1999a, 2001) og er gruppert under ni ulike hovednaturtyper. Det er to store utfordringer knyttet til å lage et habitattypesystem som skal være velfungerende for alle arter. For det første må systemet være fleksibelt i forhold til ulike romlige skalaer slik at det blir presist for arter med både svært store og svært små leveområder, og for det andre må systemet være like godt for planter og herbivorer, som for andre funksjonelle organismegrupper som nedbrytere, parasitter og predatorer. Disse utfordringene er taklet gjennom å innføre et firedelt system der habitattypene suppleres med informasjon om habitattilstand, substrattype, substrattilstand. Problemene med påvirkningsfaktorer i rødlistene knytter seg til at de reelle påvirkningene ofte er sammenblandet med effektene og prosessene som påvirkningene genererer. I tillegg finnes det problemer knyttet til skala i tid og rom, samt mangel på standardisering på tvers av taksonomiske grupper. Det anbefales her at trusselvurderinger av rødlistearter gjøres i to trinn gjennom først å identifisere direkte påvirkningsfaktorer og deretter miljøeffekter som genereres av disse. Et forslag til standardiserte påvirkningsfaktorer og miljøeffekter presenteres her som to separate hierarkisk oppbygde tabeller. Hensikten med å skille påvirkninger fra miljøeffekter er først og fremst for å kunne identifisere de bakenforliggende årsakene til observerte endringer i naturen slik at man lettere kan dra slutninger om relevante forvaltningstiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;96
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectrødlistenb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjecthabitattypernb_NO
dc.subjecthabitattilstandnb_NO
dc.subjectsubstrattypernb_NO
dc.subjectsubstrattilstandnb_NO
dc.subjectøkologiske nøkkelfaktorernb_NO
dc.subjecttrusselvurderingernb_NO
dc.subjectpåvirkningsfaktorernb_NO
dc.subjectmiljøeffekternb_NO
dc.subjectstandardisert systemnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectred data listnb_NO
dc.subjectred-listed speciesnb_NO
dc.subjecthabitat typesnb_NO
dc.subjecthabitat statenb_NO
dc.subjectsubstrate typesnb_NO
dc.subjectsubstrate statenb_NO
dc.subjectkeystone factorsnb_NO
dc.subjecttreat assessmentsnb_NO
dc.subjectenvironmental impact factorsnb_NO
dc.subjectenvironmental effectsnb_NO
dc.subjectstandardized systemnb_NO
dc.titleHabitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert systemnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO
dc.identifier.cristin325381
dc.relation.projectArtsdatabankennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record