Show simple item record

dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.contributor.authorAas-Hansen, Øyvind
dc.contributor.authorBustnes, Jan Ove
dc.contributor.authorBjørn, Pål Arne
dc.coverage.spatialTromsø, Troms, Kvalsundetnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-16T12:56:52Z
dc.date.available2017-02-16T12:56:52Z
dc.date.created2017-02-14T12:41:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1660-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431075
dc.description.abstractSystad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O., Bjørn, P.A. 2005. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet. - NINA Rapport 112. NINA i Tromsø og Fiskeriforskning har utført en forundersøkelse av mulige miljøkonsekvenser i Kvalsundet for Statkraft Energi AS i forbindelse med planlagt pilotversjon av en ny type tidevannskraftverk. Arbeidet er også en beskrivelse av miljøsituasjonen før tiltaket igangsettes, med betydning for eventuelle etterundersøkelser. Følgende temaer behandles i rapporten: Fuglelivets bruk av området: Kvalsundet er et viktig område for overvintrende sjøfugl, og spesielt . Mulige effekter på sjøfugl omfatter beslaglegging av habitat (havdykkender) og risiko for kollisjoner med turbinbladene (flere arter og grupper sjøfugl). Anlegget kan også virke tiltrekkende som sitteplass for storskarv. Fiskeressurser og forholdet til kommersielt fiske: Tiltaket har trolig ingen effekt på kommersielt fiske. Effekter på fiskeressursene kan omfatte kollisjonsrisiko, tiltrekning eller skremmeeffekt på grunn av lyd (støy). Tiltrekningseffekten omfatter både tiltrekning pga. lyd, men også tiltaket som skjulested og levemiljø. For temaet støy er det utført en litteraturgjennomgang i forhold til mulige effekter. Informasjon om bunnflora/-fauna: Effekter på dette temaet regnes som minimale, men kan omfatte endrede strøm- og turbulensforhold. Tiltaket kan hindre predasjon av organismene på bunnen. Mulige forekomster, eventuelle trekk av sjøpattedyr: Nise og steinkobbe er de mest aktuelle artene. Mulige effekter omfatter påvirkning av støy og kollisjonsrisiko. Landpattedyr som muligens utnytter området rundt tidevannsmøllen (særlig gjelder dette oter): Effektene på oter tilsvarer de for sjøpattedyr. Effekten på andre arter regnes som ubetydelige. Friluftsaktiviteter: Området brukes aktivt av fritidsfiskere og fritidsdykkere. Tiltaket begrenser aktiviteten til fritidsdykkerne. Fritidsfiskere fra land berøres ikke av tiltaket, men det begrenser fritidsfiske fra båt noe.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;112
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectTromsønb_NO
dc.subjectKvalsundetnb_NO
dc.subjecttidevannnb_NO
dc.subjecttidevannsstrømnb_NO
dc.subjectturbinnb_NO
dc.subjectStatkraftnb_NO
dc.subjectærfuglnb_NO
dc.subjectpraktærfuglnb_NO
dc.subjecthavellenb_NO
dc.subjectstorskarvnb_NO
dc.subjectteistnb_NO
dc.subjectalkenb_NO
dc.subjectsilandnb_NO
dc.subjectsteinkobbenb_NO
dc.subjectnisenb_NO
dc.subjecttorsknb_NO
dc.subjectsteinbitnb_NO
dc.subjectstøynb_NO
dc.subjectkollisjonnb_NO
dc.subjectfritidsdykkingnb_NO
dc.subjecthavdykkeendernb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectfiskeressursernb_NO
dc.subjectmiljøstatusnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecttidenb_NO
dc.subjecttidal currentnb_NO
dc.subjectturbinenb_NO
dc.subjectcommon eidernb_NO
dc.subjectking eidernb_NO
dc.subjectlong-tailed ducknb_NO
dc.subjectcormorantnb_NO
dc.subjectcommon guillemotnb_NO
dc.subjectauknb_NO
dc.subjectmergansernb_NO
dc.subjectharbour sealnb_NO
dc.subjectharbour porpoisenb_NO
dc.subjectcodnb_NO
dc.subjectwolf-fishnb_NO
dc.subjectnoisenb_NO
dc.subjectcollisionnb_NO
dc.subjectscuba divingnb_NO
dc.subjectmarine sea ducksnb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectfish resourcesnb_NO
dc.subjectenvironmental statusnb_NO
dc.subjectenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.titlePilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO
dc.source.issue112nb_NO
dc.identifier.cristin1450350
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameBergen
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record