Show simple item record

dc.contributor.authorBaadsvik, Karl
dc.coverage.spatialNorge, Hardangervidda, Tinnnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-16T09:13:46Z
dc.date.available2017-02-16T09:13:46Z
dc.date.created2017-02-14T14:33:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1664-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431000
dc.description.abstractBaadsvik, K.J. 2006. Hardangervidda nasjonalparksenter - et egnet kompetansesenter for villrein. En forstudie. - NINA Rapport 116. 21 s. Denne forstudien er utarbeidet på oppdrag fra styret i Hardangervidda nasjonalparksenter. Målet med forstudien har vært a) å belyse hvordan et kompetansesenter for villrein kan inngå som en integrert del av nasjonalparksenteret b) å beskrive nærmere rolle og oppgaver for kompetansesenteret c) å utforme et grunnlag for videre planlegging av en ny utstilling/publikumsattraksjon ved senteret Vi foreslår at styret for senteret konsentrerer det videre arbeid om to hovedsaker, med utgangspunkt i forstudien: 1) En nærmere konkretisering og prioritering av kompetansesenterets arbeidsoppgaver og å sikre en langsiktig finansiering av senterets drift. I dette arbeidet må man trekke med Direktoratet for naturforvaltning (DN), NINA og lokale/regionale aktører. I utgangspunktet vil det være naturlig at kompetansesenteret forankres i DN. 2) Utvikling av et konkret gjennomarbeidet konsept for utstillingen/ publikumsattraksjonen, herunder å utarbeide et velfundert investeringsbehov. Det må være et mål å søke investeringsmidler fra næringslivet for å bygge opp utstillingen som vi mener i første omgang bør konsentreres om villreinen. Til dette arbeidet må styret etter vårt syn trekke til seg konsulenthjelp, både utstillingsmessig og naturfaglig. Det anbefales at styret inngår avtale med et velrenommert firma med utstillingskompetanse om å stå i spissen for dette arbeidet. NINA bør stå for den faglige kvalitetssikring av villrein-utstillingen Ovenstående betyr samtidig at vi anbefaler at den videre realisering av visjonen for hele Hardangervidda nasjonalparksenter (jfr. Kap. 4) bør skje skrittvis etter at kompetansesenteret og utstillingen er etablert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;116
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectHardangerviddanb_NO
dc.subjectTinn kommunenb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectkompetansesenternb_NO
dc.subjectwild reindeernb_NO
dc.subjectcenter of competancenb_NO
dc.titleHardangervidda nasjonalparksenter - et egnet kompetansesenter for villrein. En forstudienb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1450435
dc.relation.projectStyret, Hardangervidda nasjonalparksenternb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record