Show simple item record

dc.contributor.authorNicolaisen, Per Ivar
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.contributor.authorMadsen, Jesper
dc.contributor.authorKristensen, Peter
dc.coverage.spatialNord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2017-02-15T14:25:50Z
dc.date.available2017-02-15T14:25:50Z
dc.date.created2017-02-14T14:46:53Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1666-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430955
dc.description.abstractNicolaisen, P.I., Tombre, I.T., Madsen, J., Kristensen, P. 2005. Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005. NINA Rapport 118. 30 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess Anser brachyrhynchus i Nord-Trøndelag våren 2005, samt gjør noen sammenligninger med registreringer fra Vesterålen som er et annet viktig rasteområde for kortnebbgjess. Lokaliteter i Steinkjer kommune hadde største forekomster av kortnebbgjess våren 2005. Noen områder som tidligere har vært mye brukt var imidlertid nærmest tømt for gjess. Dette skyltes den intensive jagingen som flere gårdbrukere gjennomførte 24 timer i døgnet under hele kjerneperioden. Som et resultat av dette var det andre områder i Nord-Trøndelag som hadde mange flere gjess enn tidligere registrert. Gjessene var også mer spredt i regionen denne sesongen. Basert på registreringer av ring-merkede individer oppholdt de fleste gjessene seg i Nord-Trøndelag i gjennomsnitt to uker. Dette er mer enn det doble av hva som registreres i Vesterålen. Til tross for dette var kondisjonsoppbyggingen i Nord-Trøndelag beskjeden, ekstremt lav i forhold til tidligere år og også lavere enn i Vesterålen. Det er foreslått flere årsaker til at kortnebbgjess bruker Nord-Trøndelag i økende omfang. De totale forekomstene av gjess, både med tanke på antall og lengde på oppholdet, er høyere i Nord-Trøndelag i dag enn for ti år siden. Det vil være ønskelig å få etablert regionale forvaltingsplaner eller ordninger som gjør at både gjess og gårdsbruk kan sameksistere i regionen med begrenset konfliktnivå. En kombinasjon av jage- og friarealer er mulig, men gårdbrukere som stiller sine marker til disposisjon for gjessene bør kunne være med i en ordning med jordleieavtaler. Arktiske gjess, landbrukskonflikter, arealbruk, trekkstrategier, gåseforvaltning, Arctic geese, agricultural conflicts, land use, migration strategies, goose managementnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA Minirapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;118
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectarktiske gjessnb_NO
dc.subjectlandbrukskonflikternb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjecttrekkstrategiernb_NO
dc.subjectgåseforvaltningnb_NO
dc.subjectarctic geesenb_NO
dc.subjectagricultural conflictsnb_NO
dc.subjectland usenb_NO
dc.subjectmigration strategiesnb_NO
dc.subjectgoose managementnb_NO
dc.titleNord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1450450
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record