Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.coverage.spatialNorge, Finnmarknb_NO
dc.date.accessioned2017-02-13T13:56:28Z
dc.date.available2017-02-13T13:56:28Z
dc.date.created2017-02-10T14:24:32Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1632-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430622
dc.description.abstractBjerke, J.W., Strann, K.-B. og Johnsen, T.V. 2005. Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark. - NINA Rapport 88. 77 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretok på oppdrag fra Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark naturfaglige kartlegginger av 20 områder i fylket, det største på 202 km2 og det minste på 0,17 km2. I seks av områdene ble det foretatt både botaniske og zoologiske kartlegginger, i fem av områdene kun botaniske kartlegginger, og i de resterende ni områdene kun zoologiske kartlegginger, i henhold til avtale. I tillegg til separate vurderinger av henholdsvis de botaniske og de zoologiske verdiene, ble det foretatt ei vurdering av områdets samlede naturverdi. Ni av myrområdene ble vurdert til samlet sett å være verneverdig på nasjonalt nivå. Disse områdene er Luostejohka (Porsanger), Iešjávri nord (Karasjok og Alta), Siebejávri-Opmoáhpi (Kautokeino), Náhpolsáiva (Kautokeino), Stuorrajávri (Kautokeino), Giŋaljeaggi (Kautokeino), Morššajeaggi-Čuosgáljeaggi-Máđarjeaggi (Porsanger), Skrøytnesmyra (Sør-Varanger) og Sennalandet (Alta). De resterende myrene vurderes å være uten verneverdi (ett område; Floan i Alta), av lokal verdi (to områder), av regional verdi (fem områder), eller av landsdelsverdi (to områder). Et område (Riehhtejávri, Kautokeino) ble kun delvis undersøkt på grunn av vanskelige værforhold, og en samlet verdi for dette området er ikke gittnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;88
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectmyrnb_NO
dc.subjectvåtmarknb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectbotanikknb_NO
dc.subjectzoologinb_NO
dc.subjectvadefuglnb_NO
dc.subjectvannfuglnb_NO
dc.subjectfinnmarknb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectnaturverdinb_NO
dc.subjectvernnb_NO
dc.subjectmirenb_NO
dc.subjectwetlandsnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectbotanynb_NO
dc.subjectwaterfowlnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.subjectvulnerable habitatsnb_NO
dc.subjectconservationnb_NO
dc.titleNaturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmarknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber77 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449376
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Finnmarknb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record