Show simple item record

dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorHavn, Torgeir B.
dc.contributor.authorLennox, Robert
dc.contributor.authorLiberg, Egil
dc.contributor.authorThorstad, Eva B.
dc.date.accessioned2017-02-03T14:23:49Z
dc.date.available2017-02-03T14:23:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-2996-8
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429511
dc.description.abstractUglem, I., Havn, T.B., Lennox, R., Liberg, E. og Thorstad, E.B. 2017. Hvordan påvirker høstfiske med sportsfiskeredskap overlevelse og atferd hos laks før og under gyting? NINA Kortrapport 46. 25 s. Høstprøvefiske for kartlegging av innslag av rømt oppdrettslaks foregår i et betydelig antall elver gjennom det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks. I mange elver foregår overvåkingen ved fangst av fisk med sportsfiskeredskap. Skjellprøver blir tatt fra all fisk som fanges, og antatt villfisk blir gjenutsatt. Hvorvidt høstfisket kan føre til dødelighet hos villfisk etter gjenutsetting og i hvilken grad fisket kan forstyrre laksen under gytingen er imidlertid lite under-søkt. Vi undersøkte effekter av høstprøvefisket i Lakselva i 2016 ved å radiomerke 36 gjenutsatte villaks de to siste ukene i september, og følge disse fram til gyteperioden. Ingen av fiskene døde etter gjenutsetting. To av 38 fangede laks (5 %) ble avlivet på grunn av skader etter fangst. Resultatene viste tydelig at fisken ble kortvarig atferdsmessig forstyrret. Tre fjerdedeler av fisken beveget seg vekk fra utsettingsstedet i løpet av det første døgnet etter gjenutsetting. Halvparten av fisken flyttet seg mer enn 1 km de tre første dagene, og kun 14 % av fisken var på utsettings-stedet etter tre dager. Varigheten av forstyrrelsen var vanskelig å estimere siden uforstyrret kon-trollfisk ikke var tilgjengelig. Ved siste peiling i slutten av oktober oppholdt laksen seg gjennom-snittlig 1,8 km unna gjenutsettingsstedet (median 763 m). Resultatene ble sammenlignet med data fra en lignende undersøkelse fra 2014 der laks ble merket og gjenutsatt om sommeren. Det var ingen vesentlige forskjeller i overlevelse eller forflytning fra september til oktober i 2014 og 2016. Siden den gjenutsatte fisken, på samme måte som ved gjenutsetting om sommeren, klart ble forstyrret anbefales det å avslutte høstfisket i «god tid» før gytingen starter. Inntil en vet mer om varigheten av denne typen forstyrrelser bør høstfisket avsluttes minst to uker før gyteperioden, som anbefalt i felthåndbok for overvåking av rømt oppdrettslaks. For å kunne avslutte høstfisket i tide vil det være behov for å utvikle metoder for å forutsi gytetidspunkt i ulike elver. Det er også usikkert om laksen som ble gjenutsatt under høstfiske i denne undersøkelsen gytte på andre gyteplasser enn de ellers ville ha gjort, om konkurranseevnen deres på gyteplassene blir påvir-ket, og om reproduksjonssuksessen kan bli redusert på andre måter. For å kunne bekrefte at høstfiske ikke har negative effekter på villaksen som blir gjenutsatt, anbefaler vi at det gjøres videre undersøkelser som inkluderer kontrollgrupper av laks som ikke er gjenutsatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;46
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectgjenutsettingnb_NO
dc.subjectfang og slippnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectovervåkingsfiskenb_NO
dc.subjecthøstfiskenb_NO
dc.subjectrømt oppdrettsfisknb_NO
dc.titleHvordan påvirker høstfiske med sportsfiskeredskap overlevelse og atferd hos laks før og under gyting?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record