Show simple item record

dc.contributor.authorHeggberget, Tor G.
dc.contributor.authorPettersen, Oskar
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.coverage.spatialNord-Trøndelag, Røyrvik kommune, Øvre Namsennb_NO
dc.date.accessioned2017-01-25T12:14:41Z
dc.date.available2017-01-25T12:14:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2993-7
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428301
dc.description.abstractHeggberget, T.G, Pettersen, O. og Sandlund, O.T. 2016. Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016. - NINA Kortrapport 44. 15 s. I juni 2016 ble det gjennomført et enkelt prøvefiske med garnserie og teiner i Storflya, Øvre Namsen. Hensikten var å vurdere hvilken effekt en heving av vannstanden i flya vil ha på fiskesamfunnet, spesielt med hensyn til forholdet mellom ørret og ørekyt. Det ble fanget 36 ørret, 13 røye og 7 ørekyt. Ørreten var mellom 170 og 442 mm, røya mellom 330 og 377 mm, og ørekyta mellom 58 og 79 mm. Det ble bare fanget ørekyt på grunt vann (ca. 0,5 m) nær vannvegetasjon. Ørreten var mellom 3 og 10 år gammel og viste jevnt god og vedvarende vekst (ca. 5 cm per år) innen dette aldersspennet. Mageinnholdet hos både ørret og røye var dominert av snegler, og to ørret hadde rester av ørekyt i magene. Ørekyta ble først observert i Storflya i 2010, og bestanden er trolig fremdeles under utvikling. En heving av vannstanden i Storflya vil trolig bedre ørretens muligheter til å spise ørekyt, da arealet med ekstremt grunt vann vil bli redusert. En eventuell terskel bør bygges slik at den ikke forårsaker unødig oppstuving av vann i flomsituasjoner, og den bør ikke hindre ørretens vandringer i elva.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;44
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectØvre Namsennb_NO
dc.subjectRøyrvik kommune, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectrøyenb_NO
dc.subjectørekytnb_NO
dc.subjectforundersøkelsenb_NO
dc.subjectterskelbyggingnb_NO
dc.titleFiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber15 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record