Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialNorge, Møre og Romsdal, Rindalnb_NO
dc.date.accessioned2017-01-19T07:31:25Z
dc.date.available2017-01-19T07:31:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2929-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427738
dc.description.abstractBendiksen, E. 2016. Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015. - NINA Rapport 1271. 96 s. Tidligere naturtypekartlegging av Rindal kommune har blitt supplert med 23 nye lokaliteter, som er kartfestet, beskrevet og verdiklassifisert. I tillegg er 9 lokaliteter fra den første naturtypekart-leggingen undersøkt på nytt, oppdatert og eventuelt revurdert med hensyn til verdi. Til sammen er det i denne rapporten dermed beskrevet 32 naturtypelokaliteter. Skog var ønsket prioritert, og ca. tjue av lokalitetene er skog eller har skog som viktig element. De 32 lokalitetene som er beskrevet her, er fordelt på 3 med verdi A, 9 med verdi B og 20 med verdi C. Inkludert er to verdifulle og relativt store bekkekløfter, som ikke tidligere var beskrevet. Det ble registrert flere nye lokaliteter med rik edellauvskog og en ny A-lokalitet med gammel barskog. Det er nå kjent 150 naturtypelokaliteter i Rindal kommune. Det relativt høye tallet på nye verdifulle lokaliteter som er funnet innenfor begrenset tid, gir en klar indikasjon på at det fortsatt bør være mange lokaliteter som ennå ikke er kartlagt.nb_NO
dc.description.abstractBendiksen, E. 2016. Mapping of nature types in the municipality of Rindal (Møre og Romsdal) 2015. – NINA Report 1271, 96 pp. Earlier mapping of nature types in the municipality of Rindal was in this study supplemented with 23 new localities, which have been mapped, described and classified with respect to nature value. In addition, 9 localities from the first mapping project were reinvestigated, updated and sometimes reevaluated concerning nature value. Consequently, 32 nature type localities have been described in total in this report. It was a wish to give priority to forest localities, and about 20 of the localities have forest as an important element. Of the localities which have been described here, 3 have nature value A, 9 value B, and 20 value C. Included are two valuable and rather large river gorges, which were not earlier described. Several new localities of broadleaved deciduous forest were recorded and one new A-locality with old coniferous forest. Now, 150 nature type localities have been identified in the municipality of Rindal. The rather high number of new valuable localities, which were recorded in this study within a rather limited time, gives a clear indication that many localities are still not mapped.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1271
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectRindalnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectkvalitetssikringnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectbiological diversitynb_NO
dc.subjectnature typesnb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectquality insurancenb_NO
dc.titleNaturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber96 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record