Show simple item record

dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.coverage.spatialLesja, Opplandnb_NO
dc.date.accessioned2016-12-12T15:12:05Z
dc.date.available2016-12-12T15:12:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2956-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424957
dc.description.abstractJordhøy, P. og Often, A. 2015. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella, Dalsida i Lesja kommune. – NINA Rapport 1289. 25 s. I samband med ivaretaking av naturbeitemark inngår biologisk kartlegging for å ha oversyn over utvikling og trong for skjøtsel. Områda ved Filling er tidlegare kartlagt i 1995 og 2007. Ved Skamsdalssetrin og Sletthella vart det gjennomført nykartlegging i 2016. Setrane i Lesja er elles skildra i Einbu og Kjelland (1988). Tidspunktet for feltkartlegginga av karplanter var 26.-27.7.2016. Artslister for karplanter for kvart område vart utarbeidd på grunnlag av funne artar. Områda som vart kartlagt består av naturbeitemark, slåttemark og hagemark med vekslande grad av attgroing, men betydelege areal er halde i hevd grunna kontinuerleg beiting frå husdyr over lang tid. Naturbeitemarka er heilt avhengig av tradisjonell husdyrbeiting for å bli halde i hevd frametter. Der det er mest attgroing tilrår vi rydding av einer og bjørk, slik kan ein ta vare på mest mogleg av det opphavelege preget på seternær beitemark.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1289
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectLesja kommunenb_NO
dc.subjectOppland fylkenb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectnaturbeitemarknb_NO
dc.subjectkartlegging av biologisk mangfaldnb_NO
dc.titleKartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber25 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record