Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.coverage.spatialNorge, Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal, Gølløvtjønnbergetnb_NO
dc.date.accessioned2016-12-09T13:57:44Z
dc.date.available2016-12-09T13:57:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2983-8
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424809
dc.description.abstractHanssen, O. og Staverløkk, A. 2016. Bille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollis – NINA Kortrapport 38. 23 s. Vedboreren Phryganophilus ruficollis er i Norge hittil kun kjent fra Lierne kommune i Nord-Trøn-delag og fra grenseområdet mellom kommunene Melhus og Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag. Larvene utvikles i grove gran- og bjørkelæger angrepet av gråporekjuke (Cinereomyces lind-bladi), for det meste i naturskog med høyere bonitet. Den har trusselkategori sterkt truet (EN) i rødlista fra 2015, og FM i Nord-Trøndelag som har forvaltningsansvaret for arten arbeider med en handlingsplan for den. FM i Sør-Trøndelag har i et høringsforslag foreslått opprettet et skogreservat kloss inn til noen av de kjente funnene av P. ruficollis i Midtre Gauldal kommune. Det er i denne sammenheng interessant å vite om reservatet fanger opp deler av bestanden i området. Formålet med denne undersøkelsen har således vært å forsøke å påvise billen ved hjelp av vindusfeller, samt vurdere potensialet for arten i forhold til forekomst av gråporekjuke, og uten å gjøre nevneverdig skade på områdets dødved-flora og -fauna. Med befaringer rundt i det foreslåtte skogreservatet, samt vindusfellefangst i de mest dødvedrike partiene sommeren 2016, lyktes det ikke å påvise verken larver eller voksne individer av P. rufi-collis. Innenfor reservatets grenser ble det kun påvist én granlåg med gråporekjuke, men pga. en forsiktig søkestrategi for ikke å gjøre for mye skade, kan noen være oversett. Hovedinntrykket er uansett at de fleste granlæger i området inneholder andre sopparter (særlig rødrandkjuke, Fomitopsis pinicola). Etter denne undersøkelsen vurderer vi at det fremdeles er uvisst om arten har en bestand innenfor det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget. Vindusfellene ga for øvrig et materiale på nesten 800 individer biller, fordelt på 171 arter, der-iblant den truete (VU) skyggebillen, Mycetochara obscura, og de nær truete (NT) artene huldre-smeller Diacanthous undulatus og borebillen Stagetus borealis. Kortvingen Scydmoraphes mi-nutus, glansbillen Ipidia binotata og fuktbillen Pteryngium crenatum er hittil ikke påvist andre steder i Trøndelag enn i gammelskog i Midtre Gauldal. Om lag 70% av de 171 artene fra vindus-fellene er knyttet til død ved eller ulike vedsopp. Det antas at det totale antallet biller i dette området er mer enn 300 arter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;38
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectSør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectMidtre Gauldalnb_NO
dc.subjectGølløvtjønnbergetnb_NO
dc.subjectbillernb_NO
dc.subjectColeopteranb_NO
dc.subjectbillefaunanb_NO
dc.subjectPhryganophilus ruficollisnb_NO
dc.subjectBeetlesnb_NO
dc.subjectBeetle Faunanb_NO
dc.titleBille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollisnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen: 2016/5847-410nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Vis enkel innførsel