Show simple item record

dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorNakrem, Hans Arne
dc.coverage.spatialNorge, Telemark, Bamble kommunenb_NO
dc.date.accessioned2016-12-07T13:00:48Z
dc.date.available2016-12-07T13:00:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2943-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424532
dc.description.abstractErikstad, L. og Nakrem, H.A. 2016. Innspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark – Geologi - NINA Rapport 1281. 45 s. De to naturreservatene Steinvika og Langesundstangen ligger i Bamble kommune i Telemark fylke. De ligger i et område med kalkrike bergarter helt vest i den geologiske provinsen som kalles Oslofeltet. Bergartene er fra den geologiske perioden ordovicium og det er definert fire separate enheter knyttet til dem innen området: Fossumformasjonen, Steinvikformasjonen, Venstøpformasjonen og Herøyformasjonen. Bergartene er fossilrike og områdene fremviser et rikt geologisk mangfold knyttet til fossilene og bergartene og deres strukturer. Landformene er sterkt preget av bergartslagenes helning mot øst-nordøst, noe som gir stup og skrenter i den vestlige delen av området og roligere terreng i øst. Breenes erosjon og modifisering av disse bergrunnsgeologiske bestemte terrengformene er tydelig innen området. Området har store biologiske verdier og forvaltningen må så langt som råd ta vare både på geologiske og biologiske verdier uten at tiltakene kommer i konflikt med hverandre. Grovt sett kan man si at kystområdene med strandberg og bart berg sammen med stup og skrenter er de viktigste geologiske verdiene, mens skogområdene og grunnlendt mark er de viktigste biologisk. Bart fjell inneholder en del sjeldne skorpelav som kan forstyrre dette bilde noe, men de fleste stedene er denne lavveksten ikke så omfattende at de forstyrrer mulighetene til å se, studere og oppleve geologien. Noen steder er det påvist behov for å rydde i vegetasjonen. Her er det mange steder et innslag av fremmede arter slik at det er et visst sammenfall i forvaltningsønskene fra de ulike fagfeltene. Det er stor ferdsel i området og noen steder er det påvist en del slitasje, men uten at dette går ut over de geologiske verdiene. Tilrettelegging av ferdsel og for bading kan komme i konflikt med de geologiske verdiene og det er viktig at man i slike saker utøver stor forsiktighet og benytter geologisk ekspertise. Bruk av åpen ild er forbudt og åpen ild inkludert engangsgriller er en trussel mot fine strukturer og fossiler i berggrunnen. Det bør vurderes om det er mulig å etablere faste grillplasser i området og samtidig øke informasjonen om hvorfor engangsgriller og bål på fjell-grunn er et problem. Området er en del av Gea Norvegica Geopark og det er satt opp informasjonsskilt i området. Skiltingen utenfor disse geoparkskiltene kan imidlertid forbedres noe.nb_NO
dc.description.abstractErikstad, L. and Nakrem, H.A. 2016. Geological input to a management plan for the nature reserves Steinvika and Langesundstangen in Telemark County. - NINA Rapport 1281. 45 s. The two nature reserves Steinvika and Langesundtangen are situated in Bamble municipality in the county of Telemark. They belong the geological province Oslofeltet (the Oslo area) and have a dominance of Ordovician limestone. Four different formations are defined within the area: The Fossum formation, the Steinvika formation, the Venstøp formation and the Herøya formation. The limestone is rich in fossils and the area have a large geodiversity linked to its fossils, the rocks and the bedrock structures. The landforms are strongly influenced by the structure of the bedrock with a dip towards east-northeast. This results in cliffs and steep terrain in the western part of the area and calmer terrain in the eastern part. The influence of the last glaciation is also clearly visible. The area has also high biological value and the management must pay close attention to both to biodiversity and geodiversity values (geoheritage) and build strategies to avoid conflict be-tween the two. A general classification of the terrain that define where geological and biological values dominate can serve as a guideline. Geology has its main values in rock outcrops along the shoreline and in cliffs, while the forested area and the areas with shallow vegetation-covered soils have highest biological value. On the bedrock outcrops it is, however, identified some rare crustaceous lichen species who can represent a management challenge, but on most places the occurrence of lichens is not so extensive that they disturb the possibility to see, study and expe-rience the geology. Some places have the need of clearing of vegetation. These are starting to be overgrown with bushes and some trees. Several places have a distinct element of alien invasive species which also represent a threat to the biological values. Therefore, it is a common management need to stop this type of overgrowing of the area. The area is much used for recreation and a degree of threat from wear and tear is documented a couple of places. The need for measures to facilitate paths, bathing platforms etc. may be in conflict with the geological values and it is important that the management show great care about such activities and consult geologists if in doubt. Use of open fire is not allowed in the area and the use of open fires and disposable grills is a threat to fossils and fine bedrock structures. Measures like building more permanent grills should be assessed together with increased infor-mation of the rationale for banning open fire in the area. The area is a part of the Gea Norvegica Geopark and information signs is established in few selected places. Signposting outside these localities may however bee improved.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1281
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.subjectBamble kommunenb_NO
dc.subjectforvaltningsplannb_NO
dc.subjectnaturreservatnb_NO
dc.subjectgeologinb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.subjectnature reservenb_NO
dc.subjectgeologynb_NO
dc.titleInnspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark - Geologinb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record