• Om det å rope i skogen; ulike stemmer i Nordlands utmark 

      Paulsen, Majken; Lundberg, Aase Kristine; Gjertsen, Arild; Eilertsen, Svein Morten; Risvoll, Camilla (Journal article, 2024)
      I en årrekke har det pågått politiske diskusjoner og rettslige prosesser om hvordan statsgrunn i Nordland og Troms skal forvaltes. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i spenningene som har oppstått som følge av at antatt ...