• Retten til rettferdiggjering i utmarka 

   Flemsæter, Frode (Journal article, 2024)
   I dette forskingsessayet viser eg korleis utmarka har vore, og er, ein del av basisstrukturen i mange lokalsamfunn i Norge. Utmarka er i endring, og med dette vil basisstrukturane i samfunnet også endre seg. Eg viser korleis ...
  • Sosiale sumeffekter i utmarka 

   Flemsæter, Frode; Singsaas, Marianne (Journal article, 2024)
   Målet med denne artikkelen er å videreutvikle den teoretiske forståelsen av begrepet sosiale sumeffekter. Gjennom en empirisk studie fra Nordfjella-området beskriver vi hvordan etablerte og mer eller mindre formaliserte ...