• Eit sosial-ontologisk perspektiv på konfliktane i utmarka 

   Fuglestad, Eirik Magnus; Flø, Bjørn Egil (Journal article, 2024)
   «KAMPEN OM utmarka» var tittelen på den nasjonale temakonferansen som Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterte til på Gardermoen seinhausten 2022. Nett den tittelen var sjølvsagt ikkje tilfeldig, tvert om speglar den kjensla ...
  • Elegi. Om sorg, tap og tid til å takle tomme fjell 

   Flø, Bjørn Egil (Journal article, 2024)
   Den 15. mars i 2016 fant nokre NINA-forskarar ei døyande reinssimle i Nordfjella villreinområde. Etter obduksjon vart det påvist at simla døydde av sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD), også kalla skrantesjuke på norsk. ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å ...