Show simple item record

dc.contributor.authorRuud, Audun
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2016-11-07T12:43:52Z
dc.date.available2016-11-07T12:43:52Z
dc.date.issued2016-11-07
dc.identifier.isbn978-82-426-2960-9
dc.identifier.issn0804-421X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419799
dc.description.abstractNorges økonomiske velstand er bygd på utnyttelse av naturressurser. Uten vannkraft ville ikke norsk prosessindustri blitt etablert. Senere har kraftproduksjon blitt gjenstand for egen markedsutvikling. Gjennom fri prisfastfastsettelse av elektrisitet skal man stimulere til hva Energiloven kaller samfunnsmessig rasjonelle beslutninger. Erfaringer viser at dette primært er knyttet til samfunnsøkonomiske forhold. Andre sosiale og miljømessige hensyn har blitt håndtert mindre systematisk. Det kan ha påvirket samfunnets aksept av fornybare energiprosjekt. Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), ble opprettet som en direkte følge av det første klimaforliket i Stortinget i 2008. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) er et av FME-ene. Siden CEDREN ble opprettet har vi hatt flere eksempler på energiprosjekter der bekymring for biologisk mangfold, lokalsamfunn og naturbruk har hatt mye større innflytelse på folkelig mobilisering og konflikt enn hensynet til klima. At fornybar energi er en del av klimaløsningen er hevet over en tvil, men fornybare energiløsninger er ikke automatisk «miljøvennlige » dersom man kun henviser til globale klimagevinster. Denne oppsummeringen skal bidra til en bedre forståelse av ulike samfunnsmessige utfordringer knyttet til planlegging, utbygging og drift av fornybare energiprosjekter. Målgruppene er flere. Forhåpentligvis vil dette være av generell interesse for enhver som befatter seg med fornybar energi, men spesielt har vi et håp at det kan være relevant både for energibyråkrater, berørte interessenter og spesielt tiltakshavere som ønsker å realisere prosjekter med minst mulige konflikter og som legger til rette for prosesser som søker god involvering av alle involverte. Det kan være krevende for en utbygger eller energibyråkrat å ta hensyn til alle de forslag som fremmes - spesielt innenfor knappe tids- og økonomiske rammer. Samtidig kan det være utfordrende for ulike berørte interessenter å delta, men det er vårt håp at oppsummeringen kan brukes til å styrke håndtering av samfunnsaksept slik at konkrete prosjekt blir håndtert med færre konflikter og mer løsningsorientert ressursbruk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;68
dc.subjectNINA Temaheftenb_NO
dc.subjectfornybar energinb_NO
dc.subjectsamfunnsakseptnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjectnaturressursernb_NO
dc.titleØkt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift?nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber55 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [54]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Show simple item record