Show simple item record

dc.contributor.authorBevanger, Kjetil
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.contributor.authorStokke, Bård
dc.date.accessioned2016-11-07T12:32:33Z
dc.date.available2016-11-07T12:32:33Z
dc.date.issued2016-11-07
dc.identifier.isbn978-82-426-2959-3
dc.identifier.issn0804-421X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419793
dc.description.abstractBevanger, K., May, R. & Stokke, B. 2016. Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer. – NINA Temahefte 67 Forskningsprosjektet Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2008. Da Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) ble etablert av Norges forskningsråd i 2009, var det naturlig at OPTIPOL sammen med andre forskningsprosjekter finansiert fra RENERGI-programmet, ble lagt inn i forskningssenteret. CEDREN har, ved siden av Norges forskningsråd, finansiell støtte fra brukerpartnere innen industri, forvaltning og forskningsinstitusjoner. Hovedfokus for CEDRENs virksomhet er teknologiske og miljømessige utfordringer for framtidas vannkraft, miljøforhold knyttet til vindkraft og kraftledninger, samt forskning på hvordan miljø- og energipolitikk kan forenes. Det var følgelig naturlig at miljøpåvirkninger knyttet til nett ble en del av forskningssenterets virksomhet og satsingsområde, ikke minst på grunn av CEDRENs grunnleggende ide om at naturinngrep som følge av fornybar energiproduksjon skal «miljødesignes ». Et annet CEDREN-prosjekt med fokus på kraftledninger er SusGrid, som fokuserer hvordan kunnskap om økonomiske, sosiale og miljømessige interesser kan bidra til en god og forutsigbar prosess i nettutviklingsprosjekter. Boka er i stor utstrekning basert på forskningsprosjektet OPTIPOL, som har frambrakt ny kunnskap om fugl og kraftledninger, men også nye spørsmål. CEDREN ønsker at kunnskapen skal nå ut til netteiere, miljø- og energiforvaltning og andre interesserte, og har derfor funnet det riktig å lage en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet. Dette gjøres imidlertid som en integrert del av en større kunnskapsoppsummering om miljøeffekter av kraftledninger på fugl, elg og rein, og sammenstiller kunnskap fra forskning i inn- og utland. Forsyningsmessige utfordringer som følge av at fugl flyr på luftledninger eller setter seg på elektriske installasjoner og forårsaker kort- og jordslutning (elektrokusjon), er også et tema som diskuteres. Videre omtales dagens forvaltningspraksis og tilgjengelige løsninger som finnes for å redusere negative effekter av kraftledninger på naturen. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre hva som kan betegnes som kunnskapshull, og hva som bør prioriteres ved framtidig forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;67
dc.subjectNINA Temaheftenb_NO
dc.subjectkraftledningernb_NO
dc.subjecthjorteviltnb_NO
dc.subjectreinnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectfuglekollisjonernb_NO
dc.subjectenerginb_NO
dc.titleDyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringernb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber120 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [86]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Show simple item record