Show simple item record

dc.contributor.authorTombre, Ingunn M.
dc.contributor.authorGundersen, Ove Martin
dc.contributor.authorReinsborg, Tore
dc.contributor.editorTombre, Ingunn M.
dc.coverage.spatialNord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2016-10-26T12:31:48Z
dc.date.available2016-10-26T12:31:48Z
dc.date.issued2016-10-26
dc.identifier.isbn978-82-426-2933-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417812
dc.description.abstractTombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Arealbruk hos kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) og grågås (Anser anser) ble høsten 2014 og 2015 registrert i kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy i Nord-Trøndelag fylke. Noen registreringer er også gjennomført i Overhalla kommune. Flest gjess, både av kortnebbgås og grågås, er det i Levanger kommune, etterfulgt av Steinkjer og Verdal. Inderøy og Overhalla har sporadisk mindre flokker med gjess. Det er flest gjess i større områder som er tilrettelagt for gåsejakt av flere samarbeidende grunneiere. Gåsejakten er her organisert på en måte som samlet sett gir mindre forstyrrelser for gjessene, da det til enhver tid er områder det ikke jaktes i og som følgelig fungerer som friområder for gjessene. I Nord-Trøndelag finnes slike grunneierorganiserte jaktområder i Egge i Steinkjer kommune, og på Nesset og i Skogn /Ronglan området i Levanger. Det er vanskelig å skille om mange gjess er i jaktorganiserte områder fordi jakten lettere kan administreres i områder med mye gjess eller om det er mye gjess i slike områder fordi her til enhver tid er friarealer som gir gjessene ro. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av de to mulige forklaringene. Større jaktorganiserte områder letter en løpende fellingsrapportering da slike tilrettelegginger har kontroll på fellingstallene forløpende. Det er en fordel med tanke på forvaltningen av kortnebbgås at kunnskap om fortløpende fellingstall er nødvendig for å følge de kvoter som Norge til enhver tid har til rådighet under den internasjonale forvaltnings-planen. I denne planen er det satt et bestandsmål som Norge må forholde seg til, og selv om bestanden i dag er over dette nivået er jaktuttaket økende og det forventes at bestanden etterhvert vil nå dette nivået.nb_NO
dc.description.abstractTombre, I. M., Gundersen. O. M. & T. Reinsborg. 2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. – NINA Rapport 1272. 33 s. Autumn registrations of pink-footed geese (Anser brachyrhynchus) and greylag geese (Anser anser) were conducted in the county of Nord-Trøndelag, Norway, in 2014 and 2015. The municipalities covered were Levanger, Verdal, Steinkjer and Inderøy. There were also some registrations in the municipality of Overhalla. Levanger had the largest numbers of geese, regardless of species, followed by Steinkjer and Verdal. In Inderøy and Overhalla, smaller flocks were registered sporadically. Larger areas where several landowners have organised a common goose hunting arrangement were shown to have the highest numbers of geese. The hunting in such areas are organised in a way that always leave some fields protected from hunting, hence being a refuge area for the geese. In Nord-Trøndelag, such arrangements can be found in Egge in the municipality of Steinkjer, and at Nesset and in Skogn/Rongland in Levanger municipality. It is difficult to assess whether there are many geese in these areas because the threshold for organising the goose hunting is lower in areas with more geese, or due the possibility that more geese are attracted to these areas since there will always be a safe harbour under such arrangements. Probably, it is a combination of the two. In larger areas of organised hunting, there is usually a reporting system providing an up-to-date overview of the bag. Hence, such arrangements are advantageous when it comes to international obligations. In the international management plan for pink-footed geese, running harvest data will be necessary when the number of geese in the population reaches the target set for the population. At this target, Norway will have a quota system reflecting the total bag shared with Denmark. Although the current population level of pink-footed goose is above this target, an increasing harvest rate in both countries are currently causing a decline in the population.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1272
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectkortnebbgåsnb_NO
dc.subjectgrågåsnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectjaktnb_NO
dc.subjectjaktorganiseringnb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.titleFordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høstennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber33 s.nb_NO
dc.relation.projectProgram i Norges forskningsråd «MILJØ 2015», Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Paul Harald Pedersen, Miljødirektoratet: Arild Espelien / Terje Bø, Framsenteret: Rolf A. Imsnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record