Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.contributor.authorSortland, Frantz
dc.coverage.spatialNorge, Vestvågøy, Himmeltindområdetnb_NO
dc.date.accessioned2016-10-11T11:44:53Z
dc.date.available2016-10-11T11:44:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationStrann, K.-B., Frivoll, V. & Sortland, F. 2013. Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene? - NINA Rapport 1084. 22 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2703-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414228
dc.description.abstractFra 14. til 23. mai 2014 ble det gjennomført overvåkingsprosjekt av beitende sau og lam i ut-marka hos Leitebakken beitelag, Vestvågøy kommune. Hensikten var å skaffe en oversikt om kongeørn jaktet på sau/lam like etter at dyrene ble sluppet på beite, og hvordan den eventuelt jaktet på og drepte dem. Dette studiet inkluderte døgnkontinuerlig overvåking av beiteflokkene i de sørvendte liene ved Holand i 10 døgn. Undersøkelsene avdekket at det ikke hekket kongeørn denne sesongen i Himmeltindmassivet. Det ble ikke påvist noen form for kontakt mellom konge-ørn og beitende sau/lam i løpet av studiet. Det ble brukt 31 feltdager på leting av hekkende kongeørn på hele Vestvågøya og tilgrensende områder på Flakstadøya og Gimsøya. Kun ett hekkende par ble påvist på Vestvågøya (13 km fra Haukland) og dette paret fikk to unger på vingene. Det ble ikke påvist nye hekkepar eller territorielle par i området innenfor en 25 km radius fra beiteområdet ved Haukland. Etter avsluttet hekkesesong ble det samlet bytterester ved to reir på Vestvågøya for seinere isotopanalyser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1084
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectVestvågøynb_NO
dc.subjectHimmeltindområdetnb_NO
dc.subjectsaunb_NO
dc.subjectkongeørnnb_NO
dc.subjectpredasjonnb_NO
dc.subjectovervåking av beitedyrnb_NO
dc.subjectisotopanalysernb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectHimmeltind areanb_NO
dc.subjectgrazing sheepnb_NO
dc.subjectgolden eaglenb_NO
dc.subjectpredationnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleOvervåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber22 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2045]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record