Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.coverage.spatialTroms, Kvænangen, Nordreisanb_NO
dc.date.accessioned2016-09-30T11:03:35Z
dc.date.available2016-09-30T11:03:35Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.isbn978-82-426-2950-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412216
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2016. Langsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfold - NINA Rapport 1286. 37 s. Statens vegvesen, i samarbeid med Nordreisa og Kvænangen kommune, arbeider med omlegging av E6 over Kvænangsfjellet. Dette gjøres gjennom en områderegulering fra Oksfjordhamn til Karvik. I denne forbindelse har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for naturmangfoldet av foreslåtte inngrep iht. KU-forskriften. Utredningen tar for seg følgende tre alternativer; Alternativ 2: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og Rakkenes-Karvik. Tre tunneler gjennom Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes. Alternativ 4: Standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn-Mettevollia og Rakkenes-Karvik. Lang tunnel gjennom Kvænangsfjellet fra Mettevollia til Rakkenes. I tillegg 0-alternativet som innebærer videreføring av dagens status. Etter at planprogrammet var ferdig ble NINA informert om at veien fra Oksfjordhamn til Pavelsnes/Mettevollia måtte flyttes opp i terrenget på grunn av kvikkleire. Denne strekningen ble derfor inkludert i alternativ 2 og 4. Planområdet er delt inn i tre delstrekninger. Vi har vurdert verdien av disse, basert på en 4-trinns skala (Ingen verdi, Liten verdi, Middels verdi og Stor verdi). Delstrekningene har fått følgende verdivurdering av oss: 1: Oksfjordhamn-Tverrelva (Middels) 2: Tverrelva-Sandneselva (Middels) og 3: Sandneselva-Karvik (litt over Liten). Den samlede verdien på naturmangfoldet i hele plan- og influensområdet er derfor vurdert til Middels. Både alternativ 2 og 4 har fått Middels negativ konsekvens ved utbygging, mens 0-alternativet fikk en Liten negativ/Ubetydelig konsekvens. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene. Kunnskapsgrunnlaget og resultatene diskuteres i forhold til naturmangfoldloven.nb_NO
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W. 2016. Long-term road construction plans for European highway E6 across the mountain Kvænangsfjellet, Troms County. Impact assessment of the natural environment. - NINA Report 1286. 37 pp. The Norwegian Public Roads Administration, in cooperation with Nordreisa and Kvænangen Mu-nicipalities, are planning an alteration of the European highway E6 across the mountain Kvænangsfjellet. This work is regulated by a development plan ranging from Oksfjordhamn in Nordreisa at the southern side of the mountain to Karvik in Kvænangen at the northern side of the mountain. The Norwegian Institute for Nature Research – NINA was contracted to assess the potential impacts of the planned land use changes. This assessment was to be done accord-ing the national regulations for environmental impact assessments. Three alternatives for road alterations are assessed in this report. These are: Alternative 2: standard elevation of existing road from Oksfjordhamn to Mettevollia and from Rakkenes to Karvik; construction of three tunnels through Mettevollia, Malingsfjellet and Rakkenes. Alterna-tive 4: standard elevation of existing road from Oksfjordhamn to Mettevollia and from Rakkenes to Karvik; one long tunnel through Kvænangsfjellet from Mettevollia to Rakkenes. Zero alterna-tive: continuation of current status. NINA was later informed that a new road would be planned higher up in the hillside from Oksfjordhamn to Pavelsnes/Mettevollia, and this plan was therefore included in the assessment for alternatives 2 and 4. The development plan is divided into three sections. We assessed the nature value of these sections, based on a four-level scale (no value, Minor value, Intermediate value, and High value). The values for the three sections are as follows: 1. Oksfjordhamn-Tverrelva: Intermediate; 2. Tverrelva-Sandneselva: Intermediate; 3. Sandneselva-Karvik: Minor (but slightly skewed to-wards intermediate). The overall value for the development plan area, including the influence area, is Intermediate. The impacts of alternatives 2 and 4 are both Intermediate negative, while the impact of the zero alternative is Minor negative to insignificant. We propose alleviating measures that can help to reduce the negative impacts of the planned land use changes. The information level of the retrieved nature data, and the results based upon these data, are evaluated against the requirements according to the national Nature Habitat Act.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1286
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKvænangennb_NO
dc.subjectNordreisanb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectviltverdiernb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjecttunnelnb_NO
dc.subjectveinb_NO
dc.subjecthabitat typesnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjecttunnelnb_NO
dc.subjectroadnb_NO
dc.titleLangsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1908]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record