Show simple item record

dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorSundt-Hansen, Line
dc.contributor.authorZinke, Peggy
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.date.accessioned2016-09-28T06:09:11Z
dc.date.available2016-09-28T06:09:11Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.isbn978-82-426-2861-9
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411152
dc.description.abstractFoldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P. & Sandlund, O.T. 2016. Hydromorphological factors, stream power and fish habitat. - NINA Kortrapport 2. 20 s. + annexes. Here we report the first steps in an analysis of the potential correlation between specific stream power (SSP) and habitat quality in terms of shelter for juvenile salmonids in Norwegian rivers with anadromous salmonids. The background is that this possibly may be developed into a tool for the classification of ecological status under the EU Water Framework Directive in Norwegian salmon rivers, both rivers in a natural state and those impacted by hydropower regulation. It has previously been shown that the density of juvenile salmon is positively correlated with the amount and quality of shelter in the river substratum. The quality of shelter is influenced by the substra-tum particle size, which is shaped by erosion and sedimentation processes in the river on the background of, e.g., geology and topography in the catchment area. Based on field data from 12 Norwegian rivers with anadromous salmonids, we have analyzed the relationship between SSP and the measured amount of shelter for juvenile fish. In nine of the 12 rivers, there was, as expected, a weak positive correlation. A further development of this model requires more extensive data from a higher number of rivers, and improved quality of the topographic input data.nb_NO
dc.description.abstractFoldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P. & Sandlund, O.T. 2016. Hydromorfologiske factorer, strømningsenergi og fiskehabitat. - NINA Kortrapport 2. 20 s. + vedlegg I denne rapporten har vi sett på sammenhengen mellom «specific stream power» (SSP, «strømningsenergi», svensk «flödesenergi») og skjul for laksefisk i norske elver. Utgangspunktet for denne tilnærmingen er at dette eventuelt kan utvikles til et verktøy som kan brukes i arbeidet med å gjennomføre vannforskriften for å klassifisere vannforekomster i rennende vann i både regulerte og uregulerte norske lakseelver. Det er dokumentert at tettheten av ungfisk av laks henger sammen med mengde og kvalitet på skjul i elvebunnen. Skjulmulighetene henger igjen sammen med partikkelstørrelsen i substratet, som formes av erosjons- og sedimentasjonsprosesser, gitt bl.a. de geologiske og topografiske forhold i nedbørfeltet. Basert på data for 12 norske lakseelver har vi gjennomført en analyse av SSP i forhold til målt mengde skjul for laksefisk. I ni av disse elvene var det som forventet en svak positiv sammenheng. En videre utvikling av denne modellen vil kreve tilgang på mer omfattende data fra flere elver og forbedret kvalitet på bl.a. topografiske data.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;2
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjecthydromorfologiske forholdnb_NO
dc.subjectfiskehabitatnb_NO
dc.subjectstrømningsenerginb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecthydromorphological factorsnb_NO
dc.subjectfish habitatnb_NO
dc.subjectstream powernb_NO
dc.titleHydromorphological factors, stream power and fish habitatnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber20 s. + vedleggnb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: Avtalenr. 15010134nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record