Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.date.accessioned2016-09-20T10:46:05Z
dc.date.accessioned2016-09-23T11:56:26Z
dc.date.available2016-09-20T10:46:05Z
dc.date.available2016-09-23T11:56:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2491-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410194
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har hatt en klar tilbakegang i Norge. Dette har ført til reduserte og fragmenterte populasjoner som videre er grunnen til at arten ble rødlistet som sterkt truet (EN) i Norge, både i 2006 og 2010 (Aarvik & Berggren 2006, 2010). Arten er oppført på Bernkonvensjonens liste II og ble fredet i Norge i desember 2001. Et faglig grunnlag for en handlingsplan for heroringvinge ble utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og oversendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2010. Dette faglige grunnlaget er senere publisert som en egen NINA-rapport (se Endrestøl & Bengtson 2012 i litteraturlisten). Denne rapporten omhandler en kartlegging av perifere og gamle lokaliteter for heroringvinge i Norge, samt noen (nye) potensielle lokaliteter, i 2012. Det vil si at vi ikke har prioritert å påvise arten i Kongsvinger–Eidskog eller øst i Østfold. I enkelte tilfeller har vi også inkludert lokaliteter med funn fra 2000-tallet, dersom de anses som geografisk viktige eller perifere. De lokalitetene som er undersøkt, fordeler seg på fem ulike regioner: Oslofjorden vest, indre Oslofjord, Oslofjorden øst, Akershus nord og Hedmark sørvest. Av samtlige undersøkte lokaliteter ble heroringvinge kun påvist på én lokalitet: tre eksemplarer ble funnet ved Hvamshaugen i Nes kommune 20. juni 2012. Vi hadde forventet at resultatet skulle være mer positivt, spesielt kanskje i indre Oslofjord. Vi vil anbefale en oppfølgende kartlegging av de samme områdene i 2013–2014, for å få sikrere data på hvorvidt arten finnes på flere lokaliteter eller om den faktisk er forsvunnet fra såpass mange som det her tilsynelatende ser ut som.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;892
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectheroringvingenb_NO
dc.subjectCoenonympha heronb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectScarce Heathnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.titleSøk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-09-20T10:46:05Z
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1383246
dc.relation.projectFylkesmannen i Hedmarknb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel