Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorZetterberg, Andreas
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorAndrén, Henrik
dc.contributor.editorTovmo, Mari
dc.contributor.editorZetterberg, Andreas
dc.coverage.spatialSkandinavianb_NO
dc.date.accessioned2016-09-21T09:00:23Z
dc.date.available2016-09-21T09:00:23Z
dc.date.issued2016-09-21
dc.identifier.isbn978-82-426-2951-7
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409127
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. Monitoring of the lynx population size and population trends in Scandinavia is primarily conducted through a survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). The number of family groups is estimated every year based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, sightingts, pictures or dead kittens). The monitoring is largely based on local participation. Observations such as snow tracks are often found by locals who in turn report these to the State Nature Inspectorate (SNO) in Norway and the county administrative boards in Sweden, which are responsible for the follow-up and confirmation of observations in the field. The number of family groups is estimated using a set of distance rules derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia, or by distinguishing different family groups in the field. In 2015/2016, 273.5 family groups of lynx were found in Scandinavia (274 different family groups, but 1 of these was found close to the Finnish border and is therefore shared with Finland). 52 family groups were registered in Norway and 221.5 family groups were registered in Sweden. Based on these numbers the Norwegian population is estimated to be about 310 lynx (95 % CI = 255–365). 221.5 family groups in Sweden corresponds to a population of about 1314 lynx (95 % CI = 1111–1516). The 273.5 family groups in Scandinavia thus amount to a population of about 1624 lynx (95 % CI = 1367–1881).nb_NO
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Skandinavia overvåkes hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, fotografier og døde unger). Overvåkingen av gaupe er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som er de myndigheter som har ansvaret for oppfølging og kontroll av observasjoner i felt. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder hos radiomerkede gauper i Skandinavia, eller ved særskilling i felt. I 2016 er det estimert 273,5 familiegrupper av gaupe i Skandinavia (274 ulike familiegrupper, men 1 av disse er registrert nær landegrensen til Finland og deles dermed med Finland). Dette er en økning på 41 familiegrupper sammenlignet med 2015. Av disse ble 52 familiegrupper registrert i Norge og 221,5 familiegrupper registrert i Sverige. Ut fra dette er den norske delen av bestanden beregnet til 310 gauper (95 % CI = 255–365). 221,5 dokumenterte familiegrupper i Sverige tilsvarer 1314 gauper (95 % CI = 1111–1516). De 273,5 familiegruppene som er registrert i Skandinavia tilsvarer en bestand på 1624 gauper (95 % CI = 1367–1881).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2:2016
dc.relation.ispartofseriesBeståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2:2016
dc.subjectRovdatanb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectlodjurnb_NO
dc.subjectantal familjegruppernb_NO
dc.subjectinventeringnb_NO
dc.subjectpopulationsutvecklingnb_NO
dc.subjectSkandinaviennb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.subjectScandinavianb_NO
dc.titleBestandsovervåking av gaupe i 2016nb_NO
dc.title.alternativeInventering av lodjur 2016
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO
dc.description.localcode© Rovdata og Viltskadecenter, SLU Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record