Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorÅström, Jens
dc.contributor.editorÅström, Sandra
dc.contributor.editorBøhn, Kristoffer
dc.contributor.editorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.editorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.editorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2016-09-16T07:42:27Z
dc.date.available2016-09-16T07:42:27Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.isbn978-82-426-2865-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407696
dc.description.abstractÅström, J., Åström, S., Bøhn, K., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2016. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015. - NINA Rapport 1230. 38 s. I dette prosjektet har NINA siden 2009 gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i åpen gressmark og skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom SABIMA. Denne rapporten sam-menstiller arbeidet i 2015, og rapporterer årets funn samt tidstrendene så langt. Som i 2013 og 2014 ble overvåking av dagsommerfugler og humler utført i de tre regionene Østfold og Vestfold, Sør- og Nord-Trøndelag, samt Rogaland og Vest-Agder. Oppsummert har arbeidet med og av de frivillige registrantene fungert veldig bra, og samarbeidet mellom NINA og SABIMA har fortsatt vært gunstig for prosjektet. NINA har mottatt alle dataene fra årets feltsesong fra de frivillige via SABIMA. Prosjektet leverer indikatorer for dagsommerfugler og humler i åpent lavland og skogsmark til Naturindeks for Norge. En beskrivelse av tilstand og utvikling for dagsommerfugler og humler er også blitt gjort tilgjengelig gjennom innsynsløsningen til Naturindeks (www.naturindeks.no). I til-legg ble det i 2015 også laget en separat nettside for prosjektet med en egen innsynsløsning som beskriver de innsamlete dataene i detalj. Der kan de frivillige registrantene og allmenheten finne informasjon om hvilke registreringer som er gjort siden starten av prosjektet. De innsamlete data er for første gang analysert med konvensjonelle statistiske metoder. Analysene påviste ingen statistisk signifikante tidstrender, bortsett fra en positiv trend når det gjaldt diversiteten av dagsommerfugler i Rogaland og Vest-Agder. Tidsserien i denne region er kun tre år, så dette resultatet bør tolkes forsiktig. Det var betydelige forskjeller mellom de tre undersøkte regionene, både i tetthet og mangfold av sommerfugler. Humler viste mindre variasjon i mengder mellom de tre regionene.nb_NO
dc.description.abstractÅström, J., Åström, S., Bøhn, K., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2014. National monitoring of butterflies and bumblebees in Norway. Summary of the activity in 2015. – NINA Report 1230. 38 pp. The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has conducted areal representative surveys of day active butterflies and bumblebees in this project since 2009. The surveys are performed by citizens in open grasslands and forest in the lower parts of Norway (i.e. excluding alpine areas), and is coordinated by The Norwegian Biodiversity Network (SABIMA). This report describes the work of 2015 and summarizes the findings, together with the time trends so far. As in the years 2013 and 2014, the surveys were located to the three regions Østfold and Vestfold, Sør- and Nord-Trøndelag, and Rogaland and Vest-Agder. The utilization of citizen scientists has overall functioned well, and the collaboration between NINA and SABIMA has been beneficial to the project. NINA has received all survey data from the project through SABIMA. The project delivers indicators to the Nature index for Norway for day active butterflies and bumblebees in open lowland and forest. A description of the state and trend of day active butterflies and bumblebees has also been publicized through the web-portal of the Nature index for Norway (www.naturindeks.no). In addition, a separate web page was created in 2015 as an information channel for communicating the data from the project in detail. At this site, the citizen scientists and the public can find information of all observations since the start of the project. The collected data is here, for the first time, analyzed through conventional statistical methods. The analyses did not indicate any time trends, except for a positive trend in Rogaland and Vest-Agder for butterfly diversity. Since the time series for this region currently covers only three years, this result should be interpreted with caution. There was, however, clear differences in density, species richness, and diversity for day active butterflies for the three separate regions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1230
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectnaturindeks for Norgenb_NO
dc.subjectindikatornb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdagsommerfuglernb_NO
dc.subjecthumlernb_NO
dc.subjectåpent lavlandnb_NO
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectsamfunnsindeksnb_NO
dc.subjectNature index for Norwaynb_NO
dc.subjectindicatornb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectbutterfliesnb_NO
dc.subjectbumblebeesnb_NO
dc.subjectopen lowlandnb_NO
dc.subjectwoodlandnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectcommunity indexnb_NO
dc.titleNasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet M-466 | 2015nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2045]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel