Show simple item record

dc.contributor.authorSaksgård, Randi
dc.coverage.spatialSuldalslågen, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2016-09-12T12:42:05Z
dc.date.available2016-09-12T12:42:05Z
dc.date.issued2016-09-12
dc.identifier.isbn978-82-426-2930-2
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406237
dc.description.abstractSaksgård, R. 2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 23, 14 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert en del i denne perioden, men i de tre siste årene har tettheten vært forholdsvis høy. I 2015 var tettheten av årsyngel av laks den høyeste som er registrert i hele perioden, med 60,1 individer pr 100 m2. Tettheten av eldre laksunger har perio-devis vært svært lav, og stort sett mindre enn 10 individer pr 100m2 frem til og med 2010. I de siste to årene har imidlertid tettheten av eldre økt (> 24 laksunger pr 100 m2), noe som samsvarer godt med den økte tettheten av årsyngel. Tettheten av ørretunger har gått kraftig tilbake etter 2005, mens tettheten av eldre ørretunger har vært lav i hele undersøkelsesperioden. Gjennomsnittlig lengde og tilvekst hos ett- og toårige laksunger kan tyde på at veksten er noe bedre i øvre deler av elva sammenlignet med de nederste områdene. En av årsakene til det kan være at det er større tetthet av laksunger nederst i elva sammenlignet med øverst i elva. Drift av næringsdyr fra Suldalsvatnet som kan gi et bedre næringsgrunnlag for laksungene øverst i elva kan også være en årsak til bedre vekst her. Undersøkelsen viser at veksten hos laksungene har hatt en signifikant økning i perioden 1978-2015. Vekstøkningen er mest markant i perioden 2001-2011, og den viktigste årsaken er sannsynligvis høyere temperatur tidlig på sommeren.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;23
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectSuldalslågennb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectovervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectungfiskundersøkelsenb_NO
dc.subjecttetthetnb_NO
dc.subjectvekstnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectgrowthnb_NO
dc.subjectdensitiesnb_NO
dc.titleUngfiskundersøkelser i Suldalslågennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber14 s.nb_NO
dc.relation.projectStatkraft: 4500169918nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record