Show simple item record

dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorOdden, John
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2016-08-17T07:54:09Z
dc.date.available2016-08-17T07:54:09Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifier.isbn978-82-426-2948-7
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399440
dc.description.abstractMattisson, J., Odden, J., 2016. Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv - Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv - NINA Kortrapport 28. 18 s. I denne rapporten presenterer vi en oversikt over tilgjengelige forskningsdata på predasjon fra gaupe og jerv på tamrein, og relaterer dette til hvor i landskapet risikoen for tap er størst. NINA har gjennom forskningsprosjektet Scandlynx de siste 9 årene studert gaupa og jervens predas-jon på tamrein i Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag. Vi sammenstiller data fra 23 gauper og 24 jerver utstyrt med GPS-halsbånd. Generelt dreper gauper mer tamrein enn jerven på årsbasis. Studiene har vist at gaupas preda-sjon varierer med kjønn og årstid. Gaupas drapstakt på rein påvirkes også av tilgang på alterna-tive byttedyr. Gauper med tilgang til rådyr har lavere drapstakter på rein. Jervens drapstakt på rein varierer mye avhengig av tid på året, tettheten av rein, størrelsen på rein og tilgangen på andre fødekilder som den kan nyttiggjøre seg. Jerven dreper mest på sommeren når den har tilgang til mange og lette reinkalver, og vekten på reinkalv er sterkt relatert til tettheten av rein. Jervens predasjon vinterstid og på voksen rein er vanskeligere å generalisere da den generelt er lav og varierer mye både mellom individer og hos det enkelte individ mellom ulike tider på året. Dagens bestandsovervåking av gaupe og jerv er basert på registrering av familiegrupper. I rap-porten gir vi imidlertid oversikt over beregnet antall rein drept per enkeltindivid av gaupe og jerv om sommeren (mai-september), vinteren (oktober-april) og gjennom hele året. For å kunne es-timere predasjon basert på antall familiegrupper har vi multiplisert individuell predasjonsrate med 4 for gaupe og 6 for jerv (omregningsfaktor). I analysene av gaupas og jervens habitatbruk, og i hvilket habitat de dreper rein, har vi brukt posisjoner innhentet under predasjonsstudier, totalt 34373 GPS-posisjoner fra gaupe og 11654 GPS-posisjoner fra jerv innsamlet i Nord-Trøndelag (2010-2015) og i Troms og Finnmark (2007-2014). Analysene viser at gaupene bruker forholdsvis mer tid i skogen enn på fjellet. Gaupe bruker mye tid rundt og under skoggrensa, men beveger seg helt opp til 12 km fra skoggrensa. Andel rein drept av gaupe på fjellet er 42 % i Nord-Trøndelag og 44 % Finnmark-Troms. Jerven bruker mindre tid i skogen og mer på fjellet sammenlignet med gaupe. Jerven bruker forholdsvis mer tid i skogen i Nord-Trøndelag (54 %) enn i Finnmark-Troms (23 %). Andel rein drept i skogen er svært likt jervens bruk av skogen både Nord-Trøndelag og i Finnmark-Troms (61 mot 54 % og 22 mot 23 %). Som et underlag for en enkel versjon av et «risikokart» presenterer vi kart basert på hvor vi finner rein drept av GPS-merkede gaupe og jerv i relasjon til skoggrensen. Vi benyttet avstand til skog-grensen som en indikator på sannsynligheten for å finne rein drept av gaupe. For gaupe benyttet vi en buffer rundt skoggrensa på 1106 meter under grensa til 2530 meter over skoggrensa. For jerv benyttet vi en buffer på 734 meter under skoggrensa til 5964 meter over grensa.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;28
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectlynx lynxnb_NO
dc.subjectpredasjonnb_NO
dc.subjectdrapstaktnb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjecttamreinnb_NO
dc.subjectrangifer tarandusnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectwolverinenb_NO
dc.subjectlynxnb_NO
dc.subjectpredationnb_NO
dc.subjectkill ratenb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjectsemi-domestic reindeernb_NO
dc.titlePredasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jervnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record