Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorDahl, Espen Lie
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.coverage.spatialSmøla, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2015-04-20T10:35:03Z
dc.date.accessioned2016-08-01T10:28:03Z
dc.date.available2015-04-20T10:35:03Z
dc.date.available2016-08-01T10:28:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMay, R., Nygård, T., Dahl, E.L., Reitan, O. & Bevanger, K. 2011. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind power plant. - NINA Report 692. 22 pp.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2277-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397511
dc.description.abstractStore rovfugler, som havørn, er kjent for å være sårbare for kollisjoner med turbiner i vindkraft-verk. Deres dødelighet er benyttet i modeller for kollisjonsrisiko i forbindelse med planlegging-en av ny vindkraftutbygging. Den såkalte "Band-modellen" beregner kollisjonsrisiko basert på antall fugler som flyr gjennom rotorsonen og sannsynligheten for at de blir rammet av de pas-serende rotorbladene. I beregning av den forventede kollisjonsdødeligheten inngår en korrek-sjonsfaktor for unnvikelsesatferd. Det overordnede målet for denne studien var å bruke fluktda-ta og registrert dødelighet til å beregne korreksjonsfaktoren for havørn. Smøla vindkraftverk består av 68 turbiner, over et område på ca 18 km2. Siden høsten 2006 har en søkt etter kolli-sjonsdrepte fugler ukentlig. Analysene var basert på satellittelemetridata fra 28 havørn merket med ryggsekksendere siden 2005. Korreksjonsfaktoren for havørn (dvs. "unnvikelsesraten") inklusive usikkerhetsnivåer som brukes i Band kollisjonsrisikomodellering er beregnet til å være 99 % (94-100 %) for våren og 100 % for de andre sesonger. Det årlige estimatet, uav-hengig av årstider, var 98 % (95-99 %). Selv om det årlige estimatet var lik, var korreksjonsfak-toren for våren høyere enn korreksjonsfaktoren på 95 % basert tidligere på observasjons-punktdata. Satellittelemetridata kan være en alternativ måte å gi innsikt i den relative risikoen mellom sesongene, og bidra til å identifisere perioder eller områder med økt risiko, enten før eller etter utbygging. Norway, Smøla wind-power plant, White-tailed eagle, Satellite telemetry, Collision risk modelling, Norge, Smøla vindpark, havørn, Satellittelemetri, Kollisjonsrisikomodelleringnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;692
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/692.pdf
dc.subjectSmøla wind-power plantnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectwhite-tailed eaglenb_NO
dc.subjectsatellite telemetrynb_NO
dc.subjectcollision risk modellingnb_NO
dc.subjectSmøla vindparknb_NO
dc.subjecthavørnnb_NO
dc.subjectsatelittelemetrinb_NO
dc.subjectkollisjonsrisikomodelleringnb_NO
dc.titleCollision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind power plantnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-20T10:35:03Z
dc.source.pagenumber22 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238024
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel