Show simple item record

dc.contributor.authorBjørn, Pål Arne
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorNilsen, Rune
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorAsplin, Lars
dc.contributor.authorSkaala, Øystein
dc.contributor.authorBoxaspen, Karin Kroon
dc.contributor.authorØverland, Tore
dc.date.accessioned2015-05-12T07:52:35Z
dc.date.accessioned2016-07-07T13:20:27Z
dc.date.available2015-05-12T07:52:35Z
dc.date.available2016-07-07T13:20:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Uglem, I., Asplin, L., Skaala, Ø., Boxaspen, K.K. & Øverland, T. 2009. Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder - NINA Rapport 447. 52 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2013-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396001
dc.description.abstractBjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Uglem, I., Asplin, L., Skaala, Ø., Boxaspen, K.K. & Øverland, T. 2009. Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder - NINA Rapport 447. 52 s. Årlige epidemier av lakselus på vill laksefisk i oppdrettsintensive områder var, sammen med rømming av oppdrettslaks, det viktigste argumentet for opprettelsen av nasjonale laksefjorder. De endelig vedtatte nasjonale laksefjordene ble imidlertid noe annerledes enn opprinnelig foreslått, og har ført til usikkerhet om ordningen er riktig og tilstrekkelig for å beskytte vill laksefisk mot infeksjon av lakselus. Dette prosjektet har hatt som målsetting å foreta en flerårig nasjonal overvåkning av lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten samt i og utenfor nasjonale laksefjorder for å evaluere ordningen med nasjonale laksefjorder samt tiltakene i oppdrettsnæringen. Oppsummert viser undersøkelsen at infeksjonstrykket i 2008 fortsatt var kronisk forhøyet langs store deler av Norskekysten, men noe bedre eller lik 2007 på de fleste lokalitetene. Hardangerfjorden er her et unntak, og infeksjonsbelastningene både på utvandrende laksesmolt og sjøørret var ikke bærekraftig i 2008. Noen av de nasjonale laksefjordene, spesielt de største (for eksempel Trondheimsfjorden), ser ut til å kunne ha en positiv effekt. De mindre nasjonale laksefjordene, som oftest i indre del av fjordene (for eksempel Altafjorden og Sognefjorden), ser også ut til å kunne ha en positiv effekt dersom de er stor nok (Sognefjorden), men det er her vanskelig å skille mellom hva som er effekt av manglende oppdrett og hva som er effekt av større mengder ferskvann. Andre av våre nasjonale laksefjorder, spesielt de aller minste (for eksempel Etne og Isfjorden), ser ut til å ha liten eller begrenset effekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;447
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/447.pdf
dc.subjectlakselusnb_NO
dc.subjectlepeophtheirus salmonisnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectregistreringernb_NO
dc.subjectvill laksefisknb_NO
dc.subjectnasjonale laksefjordernb_NO
dc.subjectsalmon licenb_NO
dc.subjectwild salmonidsnb_NO
dc.subjectNorwegian national salmon fjordsnb_NO
dc.titleNasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjordernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T07:52:35Z
dc.source.pagenumber52 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240523
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record