Show simple item record

dc.contributor.authorQvenild, Marte
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.date.accessioned2015-02-05T09:25:26Z
dc.date.accessioned2016-07-06T13:32:10Z
dc.date.available2015-02-05T09:25:26Z
dc.date.available2016-07-06T13:32:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationQvenild, M. & Wold, L.C. 2014. SusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser - NINA Rapport 1085. 55 s + vedlegg.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2704-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395873
dc.description.abstractQvenild, M. & Wold, L.C. 2014. SusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser. - NINA Rapport 1085. 55 s. + vedlegg. SusGrid - Sustainable Grid Development – er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og flere nettselskaper. Prosjektets arbeidspakke 5 har undersøkt hvordan aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå opplevde nettutviklingsprosessene i fire utbyggingsprosjekter i sentralnettet i Storbritannia og Norge. Denne rapporten omhandler de norske prosjektene som inkluderer prosjektene Ørskog-Sogndal på Vestlandet og SydVestlinken på Østlandet. I tillegg til intervjuer med Statnett (utbygger) og NVE (myndighet), ble fire typer informantgrupper intervjuet; myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, regionale nettselskaper, interessegrupper og lokale innbyggere. De tre førstnevnte gruppene omtales «profesjonelle aktører». De lokale innbyggerne ble intervjuet gjennom tilsammen syv fokusgruppeintervjuer avholdt i fem ulike lokaliteter, mens de øvrige informantene ble intervjuet gjennom semi-strukturerte en-til-en intervjuer (totalt 35 intervjuer)Temaer adressert i intervjuene og gjengitt i rapporten var behovet for prosjektene, tillit til utbygger og regulant, opplevelse av inkludering og rettferdighet i nettutviklingsprosessen, syn på avbøtende og kompenserende tiltak og hvilke konsekvenser informantene mente prosjektene ville ha ved ferdigstillelse. Et overordnet funn er at til tross for demografiske og geografiske ulikheter i de to prosjektene, er fellestrekkene i informantenes syn mange. Det er viktig å påpeke at variasjonene i oppfatninger faktisk er større på tvers av informantgrupper enn på tvers av de to prosjektene. Lokale innbyggere som deltok i fokusgrupper var relativt samstemte i sine synspunkter på tvers av de to prosjektene, mens det var relativt stort skille mellom lokale innbyggere og de resterende gruppene. Myndigheter, nettselskaper og interessegrupper hadde for eksempel en større tillit til Statnett og NVE og opplevde medvirkningen i prosessen som bedre enn hva de lokale innbyggerne gjorde. En mulig forklaring på dette kan være at de profesjonelle aktørene har bedre kjennskap til prosessen og er tidligere involvert enn lokale innbyggere. En annen faktor som kan bidra til å forstå denne forskjellen kan være at de profesjonelle aktørene ikke blir personlig berørt når prosjektet realiseres på samme måte som grunneiere og øvrig lokalbefolkning blir. På et sentralt punkt var imidlertid de fleste profesjonelle aktørene og de lokale innbyggerne relativt samstemte. Dette var oppfatningen av at enkelte traséalternativer var gitt på forhånd og at aktørene hadde minimal mulighet til å påvirke utfallet. Dette gjaldt både prosessen og traséer generelt, men også situasjoner der jord- eller sjøkabel hadde vært utredet men blitt avskrevet på grunn av økonomiske kostnader.nb_NO
dc.description.abstractQvenild, M. & Wold, L.C. 2014. SusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser. – NINA Report 1085. 55 pp + attachments. SusGrid - Sustainable Grid Development is an interdisciplinary research project financed by the Norwegian Research Council and several grid companies. Work package 5 of SusGrid has focused on how local, regional and national actors experience the planning process in four grid development projects in the UK and Norway. The current report focuses on the Norwegian findings and explores the grid development projects of Ørskog-Sogndal at the Norwegian West coast and the SydVestlinken in the Southeastern part of Norway. In addition to interviews with the regulatory authority (NVE - Norwegian Water Resources and Energy Directorate) and the TSO (Statnett) our interviewees can be divided into four groups; authorities at the local, regional and national levels, regional grid companies, interest organizations and local inhabitants. Seven focus group interviews were conducted with local inhabitants in five different locations, while the rest of the informants were approached through semi-structured one-to-one interviews. Topics addressed during focus group discussions and semi-structured interviews were; the overall need for the transmission lines, trust in the regulatory authorities and TSO, perceptions of procedural involvement and justice, compensatory and mitigation measures and finally, the effects of the grid development projects. One main finding is the coherence in responses from interviewees across the two cases despite the demographic, geographic and procedural differences of the two projects. The main difference in responses across the two cases concerned the overall need for the transmission lines as the need for the Ørskog-Sogndal transmission line seemed comparatively better understood and appreciated than the necessity for SydVestlinken. Despite this, the perceptions expressed on most other topics harmonized relatively well between the two cases. Interestingly, in both cases the local inhabitants' responses varied substantially from the responses of the other three groups. To exemplify, while the authorities, regional grid companies and interest organizations were largely quite satisfied with their ability to influence the planning process as well as with the quality of information received, the local inhabitants were generally more negative and had lower trust in the TSO and NVE. In addition, the local inhabitants experienced limited possibilities for participating in and influencing on the planning processes. Moreover, the local inhabitants had lower expectations of the effects of mitigation and compensatory measures than the authorities and interest organizations. One explanation for the diverging opinions between the local inhabitants and the authorities and interest organization may be that planning processes related to grid development are quite complex and perhaps easier understood by such 'trained' actors.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1085
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1085.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectnettutviklingsposessnb_NO
dc.subjectSydVestlinkennb_NO
dc.subjectØrskog-Sogndalnb_NO
dc.subjectnasjonale, regionale, lokale aktørernb_NO
dc.subjectopplevelse av og involvering i prosessnb_NO
dc.subjectgrid development processnb_NO
dc.subjectnational, regional, local interested partiesnb_NO
dc.subjectperception of and participation in the planning processnb_NO
dc.titleSusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-02-05T09:25:26Z
dc.source.pagenumber55 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1216682
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record