Show simple item record

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.coverage.spatialHedmark, Opplandnb_NO
dc.date.accessioned2015-03-17T14:06:14Z
dc.date.accessioned2016-07-06T12:42:20Z
dc.date.available2015-03-17T14:06:14Z
dc.date.available2016-07-06T12:42:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDervo, B.K. 2015. Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland - NINA Rapport 1116. 26 s + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2738-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395856
dc.description.abstractDervo, B.K. 2015. Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland - NINA Rapport 1116. 26 s + vedlegg. Datainnsamlingen ble gjennomført som en åpen nettbasert spørreundersøkelse på Fishspot (www.fishspot.no) sin nettside, rettet mot de som kjøpte fiskekort i Fishspot sitt nettverk. Datainnsamlingen har også bestått av en sammenstilling av solgte fiskekort i de 28 forvaltningsenhetene med rundt 68 separate fiskekortområder i Fishspot. Samlet dekker de halvparten av arealet i Hedmark, en liten del av Sør-Trøndelag, Sel kommune og Skjåk Allmenning i Oppland. Form- ålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har det vært ønskelig å videreutvikle en metode for beregning av fiskernes forbruk i Fishspot, dvs. deres kjøp av fiskekort og ulike andre varer og tjenester ifm. fiske. For det andre har det vært ønskelig å gjøre en beregning av fiskernes samlede forbruk i Fishspot i 2014. Totalt svarte 587 fiskere på spørreundersøkelsen, som er basert på et bekvemmelighetsutvalg. Dataene fra spørreundersøkelsen har, sammen med en oversikt over alt kortsalget til fiskekortområdene i Fishspot, dannet grunnlaget for å beregne fiskeinnsats, omsetning av fiskekort og fiskernes totale kjøp av varer og tjenester under fiske i 2014. Fiskekortområdene i Fishspot solgte i 2014 samlet 28 904 fiskekort for 6,9 millioner. Samlet fiskeinnsats i Fishspot ble beregnet til 119 087 døgn, hvor lokale fiskere sto for 28 994 døgn, fritidshusbrukere for 23 295 døgn og tilreisende fiskere for 66 798 døgn. I snitt varte hver fisketur for tilreisende fiskere 6 døgn og for eiere eller brukere av fritidshus 9 døgn. Fiskernes samlede kjøp av varer og tjenester på fisketuren ble beregnet til omkring 108 millioner kroner (både lokale, fritidshusbrukere og tilreisende fiskere) i 2014, med et øvre estimat på kr 118 millioner og et nedre estimat på kr 97 millioner. I gjennomsnitt var forbruket pr døgn av varer og tjenester til de tilreisende fiskerne 1 113 kr og for fritidshusbrukere 740 kr. Tilreisende fiskere kjøpte overnatting for 12 millioner (16 % av forbruket) og brukte 17 millioner (24 % av forbruket) på selvhushold. Fritidshusbrukerne brukte 4 millioner på selvhushold (34 prosent av forbruket) og overnattet «gratis» i eget eller lånt fritidshus. Seks prosent av forbruket gikk til kjøp av mat på restauranter, gatekjøkken og kafeer. Samlet er det en økning i salg av fiskekort på 4 prosent for alle kortområdene i Fishspot fra 2013 til 2014. Fiskekortområdene som har tilrettelagt med fluesone har størst økning i salg av fiskekort. Økningen i salget for disse områdene varierer fra en liten økning og opp til over 50 prosent. Selv om fluefiskesonene ikke utgjør mer enn 1-2 prosent av det totale arealet av fiskeområdene i Fishspot, skjer hele 34 prosent av fiskeinnsatsen og verdiskapningen her. Tilsvarende skjer 37 prosent av fiskeinnsatsen i «Fiske for alle» områder, som utgjør litt under 50 prosent av arealet i Fishspot. «Fiske for alle» områdene har hatt fra en liten nedgang til et stabilt kortsalg fra 2013 til 2014. Tre av fire fiskere var meget godt eller godt fornøyd med fisketilbudet i Fishspot og hele 94 prosent sa de ville komme tilbake i 2015 for å fiske. Erfaringene fra Fishspot viser at tilrettelegging av fiske er lønnsomt. Både gir det større omsetning for det enkelte «fluefiskeområdet» og skaper større attraktivitet for Fishspot samlet. Selv om fluefiskesonene er hovedmålet for det store flertallet av tilreisende fiskere, spesielt for de utenlandske, prøver halvparten av de også «fiske for alle» områdene.nb_NO
dc.description.abstractDervo, B.K. 2015. The anglers in Fishspot. Consumption patterns and fishing effort for anglers in Hedmark and Oppland counties in 2014. NINA Report 1116. 26 pp. Data collection was performed by a quest back internet survey linked to the homepage of Fishspot (www.fishspot.no), and by summarizing the number and type of fishing licenses sold in the geographical area of Fishspot in 2014. The purpose of this project was to test a method to estimate the total money expenditure by anglers in Fishspot (the purchase of fishing licenses and other goods and services during the fishing activity/trip). In addition, I have tried to estimate the total expenditure by local and non-local anglers in the geographical area of Fishspot (several different landowners and organizations) in 2014. The survey had a total of 587 respondents. Total expenditure was estimated by using data from the survey in combination with the statistics of number and type of fishing licenses sold in the geographical area of Fishspot in 2014. The different areas in Fishpot sold fishing licenses for 6.9 million NOK in 2014. The total fishing effort in this area was estimated to 119 087 fishing days, of which local anglers, users of holyday houses and visiting anglers constituted of 28 994, 23 295 and 66 798 days, respectively. The average duration of a fishing trip for visitor anglers and users of holyday houses were estimated to 6 and 9 days, respectively. Both the number of fishing licenses and fishing effort were at the same level as in 2013. The anglers total purchase of goods and services were estimated to 108 million NOK in 2014 (both local and visiting anglers), with a lower and upper estimate of 97 million and 118 million NOK, respectively (purchase of fishing licenses constituted only 6 percent). The average visiting angler and use of holyday houses spend 1 113 and 749 NOK per day (estimate), respectively. Non-local anglers bought accommodation for 12 million NOK. In conclusion, the experience from Fishspot shows that specialized fishing regulations (e.g. flyfishing zones) is profitable, leading to increased sale in each fishing area and also higher attractivity for the Fishspot areas as a whole. Although the the flyfishing zones are the destination for many visiting anglers, especially for the foregin ones, they also try the fortune in fishing in the so-called “fishing for all” areas.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1116
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1116.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.subjectnæringsutviklingnb_NO
dc.subjectfisketurismenb_NO
dc.subjectsportsfiskenb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectforbruksmønsternb_NO
dc.subjectbusiness developmentnb_NO
dc.subjectfishing tourismnb_NO
dc.subjectanglingnb_NO
dc.subjectrecreationnb_NO
dc.subjectgraylingnb_NO
dc.subjecttroutnb_NO
dc.subjectconsumptionnb_NO
dc.subjectpatternsnb_NO
dc.titleFiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-17T14:06:14Z
dc.source.pagenumber26 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1227435
dc.relation.projectNasjonalt nettverk for fisketurisme og Fishspotnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record