Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis Irene
dc.date.accessioned2015-05-11T12:49:28Z
dc.date.accessioned2016-07-06T10:35:48Z
dc.date.available2015-05-11T12:49:28Z
dc.date.available2016-07-06T10:35:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationStrann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V.I. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 s.
dc.identifier.isbn978-82-426-2079-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395811
dc.description
dc.description.abstractStrann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V.I. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 s. Det er gjennomført undersøkelser av botanikk, naturtyper og vilt i fire deponialter-nativer og tre alternativer for tunnelpåhugg i forbindelse med omlegging av RV80 i Bodø kommune. Samtlige områder er vurdert til å ha små naturfaglige verdier og alle har betydelige menneskelige inngrep. Det ble ikke påvist rødlistede eller regio-nalt sjeldne planter eller viltarter og det ble heller ikke påvist truete eller sårbare naturtyper. Konsekvensvurderinga for samtlige områder vurderer at de planlagte inngrepene vil ha ubetydelig negativ konsekvens for naturmiljøet. Norge, Nordland, Bodø kommune, Jensvolldalen, vilt, spurvefugl, flora, naturtyper, vegetasjon, konsekvensutredning, massedeponi, tunnel, Norway, Nordland county, Bodø, wildlife, Passerines, flora, valuated nature types, vegetation, impact assessment, disposal of masses from tunnels
dc.language.isonob
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;507
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/507.pdf
dc.subjectNINA Rapport
dc.subjectNordland
dc.subjectBodø
dc.subjectJensvolldalen
dc.subjectvilt
dc.subjectspurvefugl
dc.subjectflora
dc.subjectnaturtyper
dc.subjectvegetasjon
dc.subjectkonsekvensutredning
dc.subjectmassedeponi
dc.subjecttunnel
dc.subjectwildlife
dc.subjectpasserines
dc.subjectflora
dc.subjectvaluated nature types
dc.subjectvegetation
dc.subjectimpact assessment
dc.subjectdisposal of masses from tunnels
dc.titleKonsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-05-11T12:49:28Z
dc.identifier.cristin1239287
dc.relation.projectAndre: Statens Vegvesen, Region Nord


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel