Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl Otto
dc.contributor.authorStien, Audun
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.coverage.spatialFinnmark, Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Altanb_NO
dc.date.accessioned2015-04-16T11:04:53Z
dc.date.accessioned2016-07-01T07:01:59Z
dc.date.available2015-04-16T11:04:53Z
dc.date.available2016-07-01T07:01:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationJacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2015. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014 - NINA Rapport 1144. 22 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2766-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395119
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2015. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014 - NINA Rapport 1144. 22 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjen-nom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betyde-lig forbedret. Kongeørna er studert over 14 feltsesonger (2001-2014) i de indre områdene av Porsanger, Karasjok og Tana. Det er også gjennomført studier i Alta og Kautokeino av Rovfugl-gruppa i Vest-Finnmark (ROV). I perioden 2005-2012 har også de ytre delene av Vest-Finnmark blitt inkludert, med fokus på Stjernøya, Seiland og Sørøya. Hekkebestanden av kongeørn i Finn-mark anslås nå til å være 140-160 par. Samlet fant man i løpet av studieperioden (2001-14) territorielle par i 72 % av de undersøkte territoriene. Resultatene så langt tyder på at hekkesuk-sessen til kongeørn i Vest-Finnmark er best i indre områder (0,53 unger/territorium i gjennom-snitt), mens territoriene i dal- og fjordområdet (B) og det ytre kystområdet (C) gjør det noe dårli-gere (i gjennomsnitt 0,29-0.31 unger/territorium). Fram til 2008 var variasjonen mellom år i kongeørnas hekkesuksess lite markant, gitt usikkerheten i estimerte verdier. Dette forandret seg i 2009, da hekkesuksessen til kongeørna var eksepsjonelt dårlig. Dette bedret seg 2010 og 2011, mens i 2012 opplevde vi et nytt år med katastrofalt dårlig ungeproduksjon. I 2013 var det en økning i ungeproduksjonen igjen, men kun en moderat andel reir hadde hekkeforsøk noe som førte til at ungeproduksjon ikke ble veldig høy. Denne økningen i ungeproduksjon har fortsatt i 2014. Mellomårs-variasjonen har vært lik i alle de tre studieområdene fra ytre kyst til innlands-områdene i områdene i Finnmark. Dette viser at hekkesuksessen til kongeørn er synkron på stor skala i Finnmark. Vi finner ikke at denne variasjonen er knyttet til variasjon i klimatiske forhold. Mer sannsynlig er det at den er knyttet til variasjon i byttedyrbestandenes størrelse, særlig rype og smågnagerbestandene. Prosjektet har for tiden ingen kongeørner med aktive satellittsendere. I 2014 har vi gjennomført DNA-analyser av mytefjær og blodprøver fra 16 territorier. Ved å benytte metoden vi etablerte i 2012 har vi hatt meget god suksess (94 %) med å frembringe DNA-profiler fra mytefjær. Av 26 identifiserte individer i 2014 har enkelte vært registrert i samme territorium siden 2001, mens det har vært utskiftinger av individer i flere territorier. Ytterligere innsamling og analyse av mytefjær og blodprøver vil gjøre det mulig å estimere voksen-overlevelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1144
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1144.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectPorsangernb_NO
dc.subjectKarasjoknb_NO
dc.subjectKautokeinonb_NO
dc.subjectAltanb_NO
dc.subjectkongeørnnb_NO
dc.subjectAquila chrysaetosnb_NO
dc.subjecthekkesuksessnb_NO
dc.subjecttrekknb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.subjectgolden eaglenb_NO
dc.subjectbreeding successnb_NO
dc.subjectmigrationnb_NO
dc.subjectDNAnb_NO
dc.titleKongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-04-16T11:04:53Z
dc.source.pagenumber22 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1235905
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record