Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.coverage.spatialHalden, Tvedestrandnb_NO
dc.date.accessioned2015-05-12T07:02:19Z
dc.date.accessioned2016-07-01T05:58:05Z
dc.date.available2015-05-12T07:02:19Z
dc.date.available2016-07-01T05:58:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationEndrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 – NINA Rapport 523. 38 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2095-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395107
dc.description.abstractEndrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 – NINA Rapport 523. 38 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Den er rødlistet som sterkt truet (EN), fordi man har sett en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge. Årsakene til denne tilbakegangen er sammensatte, men endret arealbruk i strandsonen er sannsynligvis den viktigste. Kjente historiske lokaliteter og enkelte andre potensielle lokaliteter for klippeblåvinge er undersøkt i 2008-2009. De ulike lokalitetene er beskrevet og resultatene av undersøkelsene er oppsummert. Viktige erfaringer fra kartleggingsarbeidet vedrørende artens biologi og økologi er også nevnt. Resultatene er basert på kartlegging utført av NINA på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold. Klippeblåvinge (imagines, larver og egg) er kun funnet i Halden (Torpbukta) og Tvedestrand (Krokvåg). Dette viser at den antatte tilbakegangen i Norge er reell, og at populasjonsstørrelsen til arten i Norge sett under ett er svært lav, og at den dermed også er ekstra utsatt for en ytterligere reduksjon. Spesielt usikker er situasjonen for populasjonen i Tvedestrand, gitt resultatet i forhold til kartleggingsinnsats. En videre oppfølging av arten, samt bevaring av og skjøtsel på de aktuelle lokalitetene er påkrevd for å bedre kunne sikre artens overlevelse i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;523
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/523.pdf
dc.subjectHaldennb_NO
dc.subjectTvedestrandnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectklippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectchequered bluenb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T07:02:19Z
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238924
dc.relation.projectFylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record