Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle Werner
dc.coverage.spatialMålselv, Basfjord, Tromsnb_NO
dc.date.accessioned2016-06-30T13:19:41Z
dc.date.available2016-06-30T13:19:41Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.isbn978-82-426-2918-0
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395080
dc.description.abstractJacobsen, K.-O.& Bjerke, J.W. 2016. Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre – NINA Kortrapport 19. 24 s. NINA har vurdert konsekvensene av Statens vegvesen sine planlagte tiltak for E6 på strekningen fra Skardelvbrua i Målselv kommune til avkjørsel for Fylkesvei 296 ved Myre mot Sagelvvatn i Balsfjord kommune. Dette involverer bl.a. tiltak i tidligere registrerte lokaliteter som Hompen Vest, Fjellvatnet ved Heia og Kvilarvatnet. Planområdet rommer stedvis naturtyper av svakt lokal verdi, men er generelt sterkt påvirket av eksisterende inngrep og forstyrrelser. Fuglelivet på de beskrevne lokalitetene er allerede habi-tuert til trafikk, menneskelig aktivitet på rasteplassen på Heia og hyttene ved de fleste av vat-nene. Vi anser de planlagte inngrepene å være av såpass lite omfang at lokalitetene ikke vil bli forringet i forhold til artsmangfoldet. Kvilarvatnet har de størst viltverdiene. Ved dette vannet bør det vurderes å ikke gjennomføre anleggsarbeid i perioden 15. mai – 15. juli. Vi foreslår også at eldre furutrær og gadder forblir urørt i størst mulig grad og at stedegen vegkantflora benyttes til etablering av vegetasjonsdekket i nye vegkanter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;19
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectBalsfjord & Målselv kommunernb_NO
dc.subjectTroms fylkenb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfuglelivnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectveinb_NO
dc.subjecthabitat typesnb_NO
dc.subjectbirdlifenb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectroadnb_NO
dc.titleKonsekvensutredning Natur-miljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjør-sel Fylkesveg 296 ved Myrenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.relation.projectStatens vegvesennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record