Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorLein, Kristian
dc.date.accessioned2015-05-12T06:28:09Z
dc.date.accessioned2016-06-30T08:58:18Z
dc.date.available2015-05-12T06:28:09Z
dc.date.available2016-06-30T08:58:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationJohnsen, S.I., Dervo, B. og Lein, K. 2009. Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. - NINA Rapport 318. 35 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1882-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394922
dc.description.abstractJohnsen, S.I., Dervo, B. og Lein, K. 2009. Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. - NINA Rapport 318. 35 s. + vedlegg. Denne rapporten omhandler noen økonomiske aspekter ved edelkrepsefisket i Norge, med hovudvekt på de lokaløkonomiske konsekvenser ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. De økonomiske effektene er primært er knyttet til effekter og ringvirkninger for lokalsamfunn som ligger i tilknytning til krepseressursen (lokaløkonomiske effekter). Som bakgrunn for de lokaløkonomiske beregningene ble det estimert/anslått at: • Forbruk pr døgn ligger på 100 kr for krepsekort og 200 kr for andre varer og tjenester, til sammen 300 kr pr døgn per fisker • Antall fiskere totalt pr år ligger på ca 1 500 • Fiskeinnsatsen per fisker varierer mellom 4 til 9 døgn • Dagens avkastning av kreps varierer mellom 8 og 13 tonn, med et gjennomsnitt på ca 11 tonn pr år Med bakgrunn i beregninger/vurderinger vedrørende krepsefiske og fangst (se over) er det beregnet at lokal omsetning for krepsefisket i Norge blir: • 1,8 - 4 mill pr år i lokalt konsum (krepsefiskernes forbruk) • 0,9 - 1,5 mill pr år i grunneieres salg av kreps • 3,8 - 7,7 mill pr år i total lokal omsetning, inkl ringvirkninger. Med bakgrunn i historiske data og ovennevnte beregninger er det estimert at introduksjonen av krepsepest og signalkreps til nå har ført til en årlig reduksjon i total lokal produksjonsverdi på ca 1,2-2,1 millioner kr. I et verst tenkelig tilfelle , dvs. at krepsepest (signalkreps) introduseres i alle vann vil videre tap tilsvare totalverdien i dagens edelkrepsefiske (3,8 – 7,7 mill pr år). Når det gjelder økonomiske effekter på edelkrepsfisket som følge av introduksjon av vasspest er dette gjort på bakgrunn av erfaringer i Steinsfjorden. Effekten på edelkrepsfisket er imidlertid avhengig av i hvilken grad vasspesten etablerer seg. I et verst tenkelig tilfelle vil vasspesten kunne medføre et årlig tap i total omsetning, inkl. ringvirkninger på 1,9 – 3,85 millioner kr. Det forutsettes da at antall krepsefiskere reduseres proporsjonalt med reduksjonen i avkastningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;318
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/318.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectedelkrepsnb_NO
dc.subjectsignalkrepsnb_NO
dc.subjectkrepsepestnb_NO
dc.subjectvasspestnb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectnoble crayfishnb_NO
dc.subjectsignal crayfishnb_NO
dc.subjectcrayfish plaguenb_NO
dc.subjectCanadian waterweednb_NO
dc.subjecteconomynb_NO
dc.titleØkonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspestnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T06:28:09Z
dc.identifier.cristin1241382
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record